TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA May 2016

Tawala ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa June 27 kuisa July 31, 2016.

Mutatulule Lifapahano ka Nzila Yelilato

Mulelo wamina uswanela ku ba ufi? Kuwina taba, kutahisa kuli sifosi aitumelele mulatu, kamba nto yeñwi?

“Ha mu ye, mi mu Lute Batu ba Macaba Kaufela ku ba Balutiwa”

Likalabo kwa lipuzo zeene libonisa babasweli kutaleleza bupolofita bwa Jesu kacenu.

Muezanga Cwañi Likatulo?

Muswanela kuezañi haiba mwa miinelo yeñwi hakuna mulao luli mwa Bibele?

Kana Bibele Isacinca Bupilo Bwamina?

Paki yomuñwi naatuhezi kueza lipapali za likwanano za masheleñi, kuzuba hahulu, kunwa hahulu bucwala, ni kuitusisa maswe milyani ilikuli afite fa kukolobezwa, kono alemuha kuli nekuna ni cinceho yeneli taata hahulu kuieza.

Mutusiwe Hahulu ki Lika Zalufa Jehova

Ki lika mañi zekona kulupalelwisa kufumana tuso kwa lika za lufa Jehova?