TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA September 2019

Magazini ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa October 28–December 1, 2019.

Jehova Waitebuha Batanga Bahae Babaikokobeza

Buikokobezo ki kakañwi ka tulemeno twa butokwa hahulu tolutokwa kuba ni tona. Ki kabakalañi hakukona kulubela taata kuba ni buikokobezo miinelo yaluna haicinca?

Lunyolezwi Hahulu Ndwa ya Armagedoni!

Ki lika mañi zekaezahala nakonyana pili Armagedoni isika taha kale? Lukona kuzwelapili cwañi kusepahala mafelelezo hanzaa atumela?

Muipeye Kwatasaa Zamaiso ya Jehova

Batu babafilwe maa­ta a kuetelela babañwi ili ­baana-­bahulu, bo ndate lubasi, ni bo maa lubasi bakona kulikanyisa mutala wa Mubusisi Nehemia, Mulena Davida, ni Maria, yena mahe Jesu.

“Hamutahe ku na, . . . mi Nika Mikatulusa”

Ki lika mañi zeluswanela kueza kuli luamuhele memo ya Jesu? Haiba lubata kuzwelapili kukatuluswa kabakala kuitwesa coko ya Jesu, luswanela kueza lika zetaa­lu.

“Buñata Bobutuna Bwa Batu” ki bo Mañi?

Mwa pono ya bupolofita yanaaboni Joani, Jehova naatusize batu bahae kuziba kuli “buñata bobutuna bwa batu” bane bakapunyuha ñalelwa yetuna neikaba bo mañi, palo yabona, ni kone bakazwa, mi naabonisize kuli nebaka pila kuya kuile fa lifasi.