TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA May 2018

Magazini ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa July 9 kuisa August 5, 2018.

LIFE STORY

Nenili Mubotana, Kono Cwale ni Mufumi

Bo Samuel Herd nebali babotana kwa makalelo, kono Mulimu ubafumisize hahulu kwa moya, mi mane limbuyoti zebaikola cwale nebasa nahani kuli nebaka kona kuba ni zona.

Kozo​—Mukona Kuifumana Cwañi?

Bakeñisa kuli lupila mwa lifasi lelimaswe, luswanela kueza ka taata kuli lufumane kozo. Linzwi la Mulimu lakona kulutusa.

Jehova Ulata Batu ‘Bababeya Muselo ka Buitiiso’

Lwakona kuzwafa halusebeleza mwa libaka mo buñata bwa batu basaamuheli taba yende. Nihakulicwalo, kaufelaa luna lwakona kubeya muselo mwa bukombwa.

Libaka Haluswanela ‘Kuzwelapili Kubeya Hahulu Miselo’

Ki kwa butokwa kuutwisisa hande libaka haluswanela kukutaza.

Muzibe Sila Samina

Lwaziba maa­ta anani ona Satani ni milelo yahae.

Babanca​—Mutiyele Milelo ya Diabulosi

Kaufelaa luna lulwana ndwa ya kwa moya. Babanca ki bona bababonahala inge kuli bakona kukomiwa, kono baapezi liapalo za ndwa.

Kutulo Yetuna!

Mwa sibaka sesiñwi sa kwa Ukraine, alimuñwi kwa batu babane ki yomuñwi wa Lipaki za Jehova!