TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA March 2018

Magazini ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa April 30 kuisa June 3, 2018.

Bakreste Kaufela Batokwa Kukolobezwa

Bibele ilutañi ka za kolobezo? Ki lika mañi zaswanela kueza mutu pili asika kolobezwa kale? Mi ki kabakalañi Mukreste haswanela kukoñomeka butokwa bwa kolobezo hanzaa luta bana bahae kamba baituti ba Bibele babañwi?

Bashemi, Kana Musweli Mwatusa Mwanaa Mina Kueza Zwelopili Kuli Akolobezwe?

Ki lika mañi zebaswanela kuikolwisisa bashemi babali Bakreste pili bana babona basika kolobezwa kale?

QUESTIONS FROM READERS

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Ki kabakalañi Lipaki za Jehova hababonisanga Paulusi sina muuna yanani sitenda, yasina hande milili, mwa maswaniso a mwa libuka zabona?

Lube ni Moya wa Kuamuhela Baenyi

Ki kabakalañi Mañolo hasusueza Bakreste kubonisa moya wa kuamuhela baenyi? Lukona kubonisa cwañi moya wa kuamuhela baenyi? Lukona kutatulula cwañi butata bobukona kulupaleliswa kubonisa moya wa kuamuhela baenyi?

LIFE STORY

Jehova Haasika Nifulalela!

Bo Erika Nöhrer Bright basebelize sina paina wa kamita, paina yaipitezi, ni kuba mulumiwa. Basahupula mwabatuselize Mulimu, kubatiisa, ni kubaetelela mwahalaa lilimo zeñata zeba musebelelize ka busepahali.

Kalimelo ya Mulimu Ibonisa Kuli Walulata

Lukona kuitutañi kwa batu banaakalimezi Mulimu kwamulaho? Lukona kulikanyisa cwañi mutala wa Jehova halukalimela babañwi?

“Muutwe Kalimelo mi Mutalife”

Jehova ululuta cwañi kuli lukone kuikalimela? Lukona kutusiwa cwañi ki kalimelo yelukona kufiwa mwa puteho ya Sikreste?