TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA February 2018

Magazini ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa April 2 kuisa 29, 2018.

Mulikanyise Tumelo ni Kuipeya Kuutwa Kwa Nuwe, Daniele, ni Jobo

Baana babasepahala bao nebatalimani ni miinelo yetaata yeswana ni yelutalimana ni yona. Ki lika mañi zenee batusize kuzwelapili kusepahala?

Kana Mwaziba Jehova Sina Mone Bamuzibela bo Nuwe, Daniele, ni Jobo?

Ki lika mañi zenetusize baana bao kuziba Mulimu Yamaa­ta Kaufela? Nebatusizwe cwañi ki zibo yeo? Lukona kuba cwañi ni tumelo yeswana ni yene banani yona?

LIFE STORY

Lika Kaufela Zakonahala ku Jehova

Litaba zetabisa zanaautwile musali yomuñwi yanaali mwa mbasi kwa Kyrgyzstan litahisa kuli yena ni muunaa hae bacince bupilo bwabona.

Kuba Mutu wa Kwa Moya Kutalusañi?

Bibele italusa mikwa yabonisanga “mutu wa kwa moya” ni mwashutanela ni “mutu wa nama.”

Muzwelepili Kuba Batu ba Kwa Moya!

Kuziba feela litaba za mwa Bibele hakusika likana kuli mutu abe yatiile kwa moya. Ki lika mañi zeñwi zelutokwa kueza?

Tabo ki Kalemeno Kakazwa ku Mulimu

Haiba hamusana tabo bakeñisa miinelo yetaata yemukopana ni yona zazi ni zazi, mukona kueza cwañi kuli mube ni tabo hape?

FROM OUR ARCHIVES

Lingambolo za Nyangela Liitusiswa Kuhasanya Taba Yende Mwa Ireland

Ki lika mañi zenekolwisize bo C. T. Russell kuli sibaka seo nesibuzwize mi ‘nesilibelela feela kukutulwa’?