Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kana Mwahupula?

Kana Mwahupula?

Kana mubalile ka tokomelo limagazini za Tawala ya Mulibeleli za cwanoñu fa? Hamubone nji mwakona kualaba lipuzo zetatama:

Ki mabaka afi a mwa Bibele abonisa kuli Mulimu walubonisanga mukekecima?

Maisilaele hane bali batanga mwa Egepita, Mulimu naaziba manyando abona mi naautwa butuku bone bautwa. (Exo. 3:7; Isa. 63:9) Bakeñisa kuli lubupilwe ka siswaniso sa Mulimu, ni luna lwakona kubonisa babañwi mukekecima. Mulimu walubonisanga mukekecima niha luikutwa kuli haluswaneli kulatiwa ki yena.— wp18.3, make. 8-9.

Lituto za Jesu nelitusize cwañi batu kusaba ni moya wa kuketulula babañwi?

Majuda babañata bane bapila mwa linako za Jesu, nebaketululanga babañwi. Kreste naabonisize butokwa bwa kuba ni buikokobezo, mi naanyazize batu bane baketulula babañwi kabakala mushobo wabona. Hape, naasusuelize balateleli bahae kuli baswanela kuunga balumeli babañwi kuli ki mizwale ni likaizeli babona.— w18.06, make. 9-10.

Luitutañi kwa taba yebonisa libaka Mulimu hanaasika lumeleza Mushe kukena mwa Naha ya Sepiso?

Mushe naanani silikani sesitiile ni Jehova. (Deut. 34:10) Maisilaele hase babile mwa lihalaupa ka lilimo zebato ba 40, batongoka hape kabakala kuli nekusina mezi. Mulimu ataluseza Mushe kuli abulele kwa licwe. Kono Mushe yena anata licwe. Mwendi Jehova naahalifile kabakala kuli Mushe naapalezwi kulatelela litaelo zanaafilwe kamba kabakala kuli Mushe naasika bonisa kuli Mulimu ki yena yaswanela kufiwa tumbo kabakala makazo yeo. (Num. 20:6-12) Taba ye iluluta kuli luswanela kuutwa Jehova ni kumukanyisa.— w18.07, make. 13-14.

Ki kabakalañi halusa swaneli kuatula ka kuya ka ponahalo ya kwande?

Kunani lika zetaalu zetahisanga kuli batu baatule ka kuya ka ponahalo ya kwande; mi lika zeo ki: mushobo kamba mukowa wa mutu, sifumu, ni fakuma mutu. Luswanela kuunga batu sina mwabaangela Jehova, yena Mulimu yasina ketululo. (Lik. 10:34, 35)—w18.08, make. 8-12.

Bakreste ba basupali bakona kutusa cwañi babañwi?

Mulimu usaitebuha Bakreste ba basupali bane bakupilwe kutuhela musebezi one baezanga, mi Bakreste bao basakona kueza zeñata kuli batuse babañwi. Bakona kutusa batu babasi balumeli babanyalani ni Lipaki kuziba niti, kutusa babafokozi, kuzamaisa lituto za Bibele, ni kueza zeñata mwa bukombwa.—w18.09, make. 8-11.

Ki lihatiso lifi zebaitusisanga Bakreste kwa kuluta batu?

Lunani makadi azibahaza webusaiti yaluna ni mapampili a kumemisa batu. Hape, lunani matrakiti alukisizwe hande a 8, hamohocwalo ni limagazini za Tawala ya Mulibeleli ni Muzuhe! Kuzwa fo, kunani libroshuwa lisikai, libuka zepeli zeluitutanga ni batu, ni mavidio amane, ili kukopanyeleza ni vidio ya Ki Kabakalañi ha lu Swanela ku Ituta Bibele?w18.10, like. 16.

Mukreste ukona cwañi ‘kuitekela niti,’ sina mokuboniselizwe kwa Liproverbia 23:23?

Halutokwi kulifa masheleñi kuli luitekele niti. Nihakulicwalo, lutokwa kutanda nako ni kuikataza kuli luitekele yona.—w18.11, like. 4.

Luitutañi kwa taba yebonisa mo Hosea naaezelize musalaa hae, Gomere?

Gomere naakuta-kutezi kueza bubuki, kono Hosea naamuswalezi, mi naazwezipili kuba muuna hae. Haiba Mukreste aeza bubuki, Mukreste yanyalani ni yena wakona kumuswalela. Mi haiba alobala hape ni Mukreste yanyalani ni yena yo yafosize, hasakona kufelisa linyalo leo ka libaka la ka Mañolo.—w18.12, like. 13.