TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA August 2017

Magazini ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa September 25 kuisa October 22, 2017.

Kana Mwatabela Kulibelela ka Pilu-Telele?

Batanga ba Jehova babasepahala ba kwamulaho nebabuzize kuli bakaanga nako yekuma kai inze batiyela miliko, kono Mulimu naasika banyaza hane babuzize puzo yeo.

‘Kozo ya Mulimu Ifita Kutwisiso Kaufela’

Kana mukile mwaipuza libaka Mulimu haatuhelezi miliko yemiñwi yene musika libelela kuezahala mwa bupilo bwamina? Haiba mu mwa muinelo ocwalo, ki lika mañi zekona kumitusa kuli muzwelepili kuitiisa inze musepile kuli Jehova uka mitusa luli?

LIFE STORY

Kutiyela Miliko Kutahisa Limbuyoti

Ki kabakalañi Lipaki za Jehova bane balundulezwi kwa Siberia hane babuzanga batu kuli babata kuleka likomu kono inge babata lingu? Lufumana kalabo mwa likande lelisusueza la bo Pavel ni bo Maria Sivulsky.

Molukona Kutubulela Butu Bwakale ni Kubuambuka

Hase lutubuzi butu bwakale, lutokwa kuambuka mikwa yabona. Ki sika mañi sesika lutusa kueza cwalo niha neluezanga likezo zemaswe hahulu kwamulaho?

Molukona Kuapalela Butu Bobunca ni Kuzwelapili Kubuapala

Ka kutusiwa ki Jehova, mwakona kuba batu baba mutabisa. Ka mutala, munyakisise momukona kuboniseza mukekecima, sishemo, buikokobezo, ni bunolo.

Lilato ki Kalemeno ka Butokwa

Mañolo abonisa kuli lilato ki kalemeno kakatiswa ki moya wa okenile. Kono lilato ki nto mañi? Lukona kuba cwañi ni lona? Mi lukona cwañi kulibonisa ka zazi ni zazi?

FROM OUR ARCHIVES

“Lukaba Lili ni Mukopano Omuñwi?”

Ki kabakalañi mukopano omunyinyani one uezelizwe mwa Muleneñi wa Mexico ka 1932 hane uli wa butokwa hahulu?

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Ki kabakalañi litaba zanaañozi Mateu ka za bupilo bwa Jesu hanaasali mwanana ni za lusika lwahae halishutana ni litaba zanaañozi Luka?