Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Ki kabakalañi hakusa lumelezwi kubeya lihatiso za Lipaki za Jehova fa webusaiti ya ka butu kamba fa mawebusaiti aakonisa batu babañata kulumelana mashango ka nako yeswana?

Bakeñisa kuli halulifisangi batu halufa lihatiso zaluna zetomile fa Bibele, babañwi baikutwa kuli kulukile kuliinga ku yeñwi ya mawebusaiti aluna ni kulibeya fa mawebusaiti asili kamba fa mawebusaiti aakonisa batu babañata kulumelana mashango ka nako yeswana. Kono kueza cwalo ki kutula milao yetalusizwe mwa Tumelelano ya Kuitusisa Mawebusaiti aluna * mi kutahisize butata bobutuna. Mwa Tumelelano yeo, kubonisizwe hande kuli hakuna mutu yalumelelizwe “kuunga maswaniso, lihatiso za kubalela fa tupangaliko, lizibelo za kopano yaluna, lipina, kamba litaba ze fa webusaiti ye ni kulibeya fa Intaneti (ibe fa webusaiti yeñwi, fa mawebusaiti a kulumelana ka ona litaba, mawebusaiti a kulumelana ka ona mavidio kamba kulibeya fa mawebusaiti aakonisa batu babañata kulumelana mashango ka nako yeswana).” Ki kabakalañi kueza cwalo hakusa swaneli?

Hakuna mutu yalumelelizwe kuunga ku yeñwi ya mawebusaiti aluna lihatiso zenani litukelo za ka mulao ni kulibeya fa mawebusaiti asili

Litaba kaufela ze fa mawebusaiti aluna linani litukelo za ka mulao. Bakwenuheli ni balwanisi babañwi baitusisanga maswe lihatiso zaluna fa mawebusaiti abona ilikuli bakeluse Lipaki za Jehova ni batu babañwi. Bashangelanga litaba fa mawebusaiti ao ka mulelo wa kuli babali bakale kukakanya kopano. (Samu 26:4; Liprov. 22:5) Babañwi baitusisize litaba ze mwa lihatiso zaluna kamba sizibelo sa webusaiti yaluna ya jw.org habafundota lika, kamba kuitusisa sizibelo seo fa lika zebalekisa ni mwa liprogilamu za fa tupangaliko. Litukelo za ka mulao zesileleza litaba ni lizibelo za kopano yaluna lilutusa kuba ni libaka la ka mulao la kutibela batu kuli basike baitusisa maswe litaba zaluna. (Liprov. 27:12) Kono haiba lutuhelela  batu babañwi, mane nihaiba mizwale baluna, kuunga litaba zefumaneha ku yeñwi ya mawebusaiti aluna ni kulibeya fa mawebusaiti asili kamba kuitusisa sizibelo sa jw.org habafundota lika, ba mulao habana kulutusa halubata kuzekisa balwanisi kamba ba lipisinisi babaitusisa maswe litaba zaluna.

Kuunga lihatiso zaluna fa mawebusaiti asili, kwandaa fa jw.org, kukona kutahisa butata. Jehova ufile musebezi wa kulukisa sico sa kwa moya ku “mutanga yasepahala yanani kutwisiso” feela. (Mat. 24:45) “Mutanga” yo ufanga sico sa kwa moya ka kuitusisa feela mawebusaiti aluna, ili www.jw.org, tv.jw.org, ni wol.jw.org. Mi lunani feela liprogilamu zetaalu za kuitusisa fa tupangaliko, ili JW Language®, JW Library®, ni JW Library Sign Language®. Lwakona kusepa mawebusaiti ni liprogilamu zeo kakuli hakuna babaitusisanga zona kufundota lika, mi halisika silafazwa ki lifasi la Satani. Haiba sico sa kwa moya sifumanwa fa mawebusaiti asili, halukoni kuba ni buikolwiso bwa kuli hasisika cinciwa kamba kusilafazwa.—Samu 18:26; 19:8.

Kuzwa fo, kubeya lihatiso zaluna fa mawebusaiti aakonisa batu kufa maikuto abona kutahisa kuli bakwenuheli ni bahanyezi bakukueze batu kuli bakale kukakanya kopano ya Jehova. Mizwale babañwi baikenyize mwa lipuisano za fa Intaneti zetahisize kuli bakalise kukananisana fa litaba, ili kushwaulisa libizo la Jehova. Mane ka kubuisana ni batu babañwi litaba fa Intaneti, halukoni ‘kuluta balwanisi ka mukwa obunolo.’ (2 Tim. 2:23-25; 1 Tim. 6:3-5) Hape kulemuhilwe kuli kukwaluzwi maakaunti a buhata fa Intaneti ni mawebusaiti asili abonisa inge kuli ki a kopano, kamba ki a Sitopa Sesietelela kamba a mizwale ba mwa sitopa seo. Kono niti kikuli hakuna muzwale wa mwa Sitopa Sesietelela yanani webusaiti ya ka butu kamba yanani akaunti fa mawebusaiti aakonisa batu babañata kulumelana mashango ka nako yeswana.

Kulibisa batu kwa jw.org kutusa kwa kuhasanya “taba yende.” (Mat. 24:14) Lika za fa lipangaliko zeluitusisanga mwa bukombwa lizwelapili kubolosolwa. Lutabela kuli batu kaufela batusiwe ki lika zeo. Ka mukwa ocwalo, sina mokuboniselizwe mwa Tumelelano ya Kuitusisa Webusaiti yaluna, mwakona kulumela mutu hatiso kamba linki ya hatiso yefumaneha fa webusaiti ya jw.org ka e-mail. Ka kulibisa batu kwa mawebusaiti aluna, lubata kuli bazibe kuli “mutanga yasepahala yanani kutwisiso” ki yena feela yafilwe musebezi wa kulukisa sico sa kwa moya.

^ para. 1 Mwakona kufumana linki yelibisa kwa Tumelelano ya Kuitusisa Webusaiti kwa mafelelezo a likepe la makalelo la jw.org, mi milao yeo iama lika kaufela zefumaneha fa mawebusaiti aluna.