TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA April 2017

Magazini ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa May 29 kuisa July 2, 2017.

‘Hamueza Buitamo, Mubupete’

Buitamo ki nto mañi? Mañolo abulelañi ka za kueza buitamo ku Mulimu?

Mubuso wa Mulimu Ukafelisañi Hauka Taha?

Bibele ibulela kuli “lifasi lafela.” Kono ki lika mañi luli zekafeliswa ka nako yelika feliswa “lifasi” le?

LIFE STORY

Niikatulezi Kuba Lisole la Kreste

Bo Demetrius Psarras nebatamilwe kabakala kuhana kulwana mwa ndwa. Kono nebazwezipili kulumbeka Mulimu, nihane bakopani ni miliko yemiñata hasamulaho.

“Muatuli wa Lifasi Kaufela” Uezanga Zelukile Kamita

Ki kabakalañi halukona kubulela kuli Jehova hakoni kufa katulo yesika luka? Mi ki kabakalañi taba yeo haili ya butokwa kwa Bakreste kacenu?

Kana Munani Mubonelo wa Jehova wa Katulo Yelukile?

Lutokwa kuba ni buikokobezo ni moya wa kulata kuswalela kuli lukone kuba ni mubonelo wa Jehova wa katulo yelukile. Kabakalañi?

Haike Moya Wamina wa Buitateli Ulumbeke Jehova!

Mulimu Yapahami ka Kufitisisa uitebuha misebezi yebapeta batanga bahae kuli mulelo wahae utalelelezwe, misebezi yeo nihaika bonahala kuba yeminyinyani.