TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA June 2016

Tawala ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa August 1-28, 2016.

Kuitebuha Jehova Yena Mubupi Waluna

Mulimu uketanga cwañi batu babata kubupa? Ki kabakalañi hababupa? Mi uezanga cwañi cwalo?

Kana Mwalumeleza Mubupi Yomutuna Kuli Amibupe?

Ki tulemeno mañi tokuka mitusa kuba bababunolo mwa mazoho a Mulimu?

“Jehova Mulimu Waluna ki Jehova Alimuñwi”

Taba ya kuli Mulimu ki “alimuñwi” italusañi, mi luswanela kumulapela cwañi?

Musike Mwalumeleza Mafosisa Ababañwi Kumisitatalisa

Mwa linako za kwaikale, batanga ba Mulimu babasepahala nebabulezi kamba kueza lika zeneutwisize babañwi butuku. Ki lika mañi zelukona kuitutisa kwa mitala yeo ya mwa Bibele?

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Mwa pono yanaaboni Ezekiele, muuna yanaanani lunaka lwa inki lwa muñoli ni baana ba 6 bane basweli lilwaniso za kutubisa bayemelañi?