Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Lilwaniso kaufela za ndwa likasinyiwa

Bibele Ibulelañi?

Bibele Ibulelañi?

Kana kukaba ni kozo fa lifasi?

Nemuka alaba cwañi?

  • Eni

  • Batili

  • Mwendi

Zeibulela Bibele

Jesu Kreste hakabusa lifasi, “kozo ikaekezeha kufitela kweli iba siyo,” ili kutalusa kuli ikaba teñi kuya kuile.—Samu 72:7.

Ki lika mañi zeñwi zelukona kuituta mwa Bibele?

  • Batu babamaswe bakayundiswa fa lifasi, ilikuli batu babande ‘batabe hahulu kabakala kozo yetuna.’—Samu 37:10, 11.

  • Mulimu ukafelisa lindwa kaufela. —Samu 46:8, 9.

Kana lwakona kuba ni kozo ya mwa munahano ka nako ya cwale?

Batu babañwi balumela kuli . . . batu habakoni kuba ni kozo ya mwa munahano kabakala kuli mwa lifasi kutezi manyando ni kusaluka. Mubona cwañi?

Zeibulela Bibele

Nihaiba ka nako ya cwale, batu babanani silikani sesitiile ni Mulimu bakona kuba ni “kozo ya Mulimu yefita kutwisiso kaufela.”—Mafilipi 4:6, 7.

Ki lika mañi zeñwi zelukona kuituta mwa Bibele?

  • Mulimu usepisa kuli ukafelisa manyando ni kusaluka ili ‘kueza lika kaufela kuba zenca.’—Sinulo 21:4, 5.

  • Lwakona kuba ni kozo sakata ka kulemuha kuli ‘lutokwa za Mulimu.’—Mateu 5:3.