Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | BIBELE IBULELAÑI KA ZA MANGELOI?

Kana Munani Lingeloi Lelimisileleza?

Kana Munani Lingeloi Lelimisileleza?

Bibele hailuti kuli mañi ni mañi unani lingeloi lelimusileleza. Ki niti kuli Jesu naabulezi kuli: “Mubone teñi kuli hamukendi yomuñwi wa babanyinyani ba [balutiwa ba Kreste], kakuli namibulelela nili, mangeloi abona kwa lihalimu, kamita abona pata ya Ndate ya kwa lihalimu.” (Mateu 18:10) Nihakulicwalo, Jesu naasatalusi kuli mañi ni mañi unani lingeloi lelimusileleza, kono naatalusa kuli mangeloi atabela kutusa mañi ni mañi wa balutiwa ba Jesu. Kacwalo balapeli ba niti habaezangi lika zekona kubakenya mwa kozi ka kusepa kuli mangeloi a Mulimu akabasileleza.

Kana fo kutalusa kuli mangeloi hatusangi batu? Batili. (Samu 91:11) Batu babañwi baikutwa kuli Mulimu naabasilelelize ni kubaetelela ka kuitusisa mangeloi. Bo Kenneth bababulezwi mwa taba ye kwa makalelo, ni bona baikutwa cwalo. Nihaike kuli halukoni kubulela ka buikolwiso luli kuli Mulimu naalumile lingeloi kuto tusa bo Kenneth, mwendi nekubile cwalo. Lipaki za Jehova hañata baiponezi bupaki bwa kuli mangeloi abatusanga mwa musebezi wabona wa kukutaza. Nihakulicwalo, bakeñisa kuli halukoni kubona mangeloi, haluzibi hande mo Mulimu aitusiseza mangeloi kutusa batu mwa miinelo yeshutana-shutana. Kono hakusika fosahala kuitumela ku Yamaata Kaufela kwa tuso kaufela yalufanga.—Makolose 3:15; Jakobo 1:17, 18.