Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

TAWALA YA MULIBELELI No. 5 2017 | Bibele Ibulelañi ka za Mangeloi?

MUBONA CWAÑI?

Kana mangeloi ateñi luli? Bibele ibulela kuli:

“Mulumbeke Jehova, mina mangeloi ahae kaufela, anani maata amatuna, mina babalatelela linzwi lahae, babamamela sabulela.”Samu 103:20.

Magazini ye ya Tawala ya Mulibeleli ibonisa zeibulela Bibele ka za mangeloi ni mwalutuseza kacenu.

 

TOHO YA TABA

Kana Mangeloi Akona Kumitusa?

Makande a niti ka za mangeloi atahisa kuli batu babañata balumele kuli libupiwa zenani maa­ta amatuna liezanga lika zeñwi mwa bupilo bwaluna.

TOHO YA TABA

Niti ka za Mangeloi

Bibele ki yona feela yekona kulutusa kualaba lipuzo ka za mangeloi.

TOHO YA TABA

Kana Munani Lingeloi Lelimisileleza?

Kana muikutwa kuli lingeloi lakona kumisileleza?

TOHO YA TABA

Kana Kunani Mangeloi Amaswe?

Bibele ifa kalabo yende luli.

TOHO YA TABA

Mwakona Kumituseza Mangeloi

Mulimu uitusisize libupiwa za moya hañata kuli lituse batu.

Kana Mwaziba?

Kana Jesu naatapauzi babañwi hanaafile swanisezo ya “tunjanana”?

THE BIBLE CHANGES LIVES

Nenisa Lumeli Kuli Mulimu Uteñi

Nekutile cwañi kuli mutu yanaahulile inze alumela kuli hakuna Mulimu ni kuli batu kaufela baalikana atabele kuituta Bibele?

IMITATE THEIR FAITH

Mulimu Naamubizize Kuli “Mukwae”

Ki kabakalañi libizo lanaafilwe Sara haliswanela?

Bibele Ibulelañi?

Kukona kubonahala inge kuli batu habakoni kuba ni kozo fa lifasi kamba habakoni kuba ni kozo ya mwa munahano kabakala kuli mwa lifasi kutezi manyando ni kusaluka. Kacwalo kana kunani zekona kufelisa matata ao?