Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

TAWALA YA MULIBELELI No. 1 2018 | Kana Bibele Isakona Kulutusa Kacenu?

KANA BIBELE YAKONA KULUTUSA KACENU?

Bakeñisa kuli kacenu litaba lifumanwa ka bunolo kabakala lipangaliko zezwezipili, kana taba ya kuli Bibele ki ya kale hahulu italusa kuli haikoni kulutusa mwa bupilo bwaluna? Bibele ibulela kuli:

‘Liñolo kamukana liñozwi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu mi latusa.’—2 Timotea 3:16.

Magazini ye ya Tawala ya Mulibeleli inyakisisa litaba zebonisa kuli Bibele yakona kulutusa mwa bupilo bwaluna.

 

Kana Ketelelo ye Mwa Bibele Yakona Kulutusa Kacenu?

Bakeñisa kuli kunani litaba zeñata hahulu ili zefumanwa ka bunolo, ki kabakalañi haluswanela kuunga Bibele kuli ki ya butokwa hailifo neiñozwi ibato ba lilimo ze 2,000 kwamulaho koo?

Lituto ze Mwa Bibele Lilutusa Kuba ni Butali ka Nako Kaufela

Kusina taba kuli ki buka yakale, Bibele isasebeza ni kacenu kakuli inani likuka zetusa ka nako kaufela

Kana Bibele Isakona Kulutusa Kamba Kutokwa?

Bibele haki buka ya sayansi, kono litaba zeñozwi mwateñi ka za sayansi zakona kumikomokisa.

1 Zekona Kumitusa Kuambuka Lika Zekona Kumitahiseza Matata

Munyakisise mo butali bwa Mulimu butuselize batu kuambuka matata amañwi mwa bupilo.

2 Zekona Kumitusa Kutatulula Matata

Bibele yakona kulufa butali bobuka lutusa kutatulula matata amatuna azwelapili, inge cwalo kubilaela hahulu, kuzina-zina, ni buinosi.

3 Zekona Kumitusa Kutiyela Matata

Mukona kuezañi hamukopana ni matata emusakoni kuambuka kamba kufelisa, inge cwalo butuku bobusa foli kamba lifu?

Moikona Kumituseza Bibele Kuba ni Sepo ya Kwapili

Linzwi la Mulimu lakona kulutusa ku talimana ni matata elukopana ni ona zazi ni zazi mwa lifasi lelimaswe le. Kono Bibele hape inani litaba zeñata zekona kulutusa. Ilubulelela lika zende zekaezahala kwapili.

Mubona Cwañi?

Munyakisise zebalumela batu babañwi ni zeiluta Bibele luli ka za puzo yeo.