Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

TAWALA YA MULIBELELI NO. 5 2016

 TOHO YA TABA | MUKONA KUFUMANA KAI KUOMBA-OMBIWA?

Kaufelaa Luna Lutokwa Kuomba-Ombiwa

Kaufelaa Luna Lutokwa Kuomba-Ombiwa

Kana mwahupula nako yeñwi hane muwile inze musali banana? Mwendi nemuisehile kwa lizoho kamba nemukubuhile fa liñwele. Kana mwahupula mone bamiomba-ombezi bo maa mina? Mwendi neba mitapisize fa sitombo ni kutama fateñi lisila. Nemulilile, kono nemuikutwile hande hane bamibulelezi manzwi aomba-omba ni kumikumbata. Ka nako yani mwa bupilo bwamina, nemuomba-ombiwanga.

Kono halunze luhula, bupilo bwatatafalanga. Lukopananga ni matata amatuna, mi kubanga taata kuli lufumane babaluomba-omba. Ka bumai, matata ebakopana ni ona babahulu hakoni kutatululwa ka kutama lisila kamba ka kukumbatiwa. Hamunyakisise mitala yelatelela.

  • Kana semukile mwaipumana mwa butata bwa kuzwisiwa musebezi? Bo Julian babulela kuli hane bazwisizwe musebezi, nebaomile mati mwahanu mi baziyeleha hahulu. Nebaipuzize kuli: ‘Nikababalela cwañi lubasi lwaka? Hamulaho wa kubeleka ka taata ka lilimo zeñata, ki kabakalañi ba kampani haba nizwisize musebezi?’

  • Mwendi linyalo lamina lifelile, mi taba yeo imiziyelize hahulu. Bo Raquel babulela kuli: “Bo muunaaka hane banisiile likweli ze 18 kwamulaho, neniikutwile hahulu bumaswe. Neniikutwile inge kuli pilu yaka neipazuhile fahali. Neniutwa butuku mwa mubili waka ni mwa maikuto. Taba yeo neinisabisize.”

  • Mwendi munani butuku bobutuna bobubonahala kuli habufoli kapili. Mwendi ka linako zeñwi muikutwanga sina mwanaaikutwezi Jobo yanaalilokile kuli: “Ni tinilwe ki bupilo; ha ni lakazi ku pila kamita.” (Jobo 7:16) Mwendi muikutwa sina mobaikutwela baana bababizwa bo Luis, baba mwa lilimo za ma 80, bane babulezi kuli: “Ka linako zeñwi niikutwanga kuli nilibelezi feela kushwa.”

  • Kamba mwendi kunani mutu yemulata yashwile, mi taba yeo itahisa kuli munyolelwe kuomba-ombiwa. Bo Robert babulela kuli: “Mwanaka wamushimani hanaashwezi mwa kozi ya fulai, sapili nenisika lumela kuli taba yeo iezahalile. Hasamulaho nautwa butuku, butuku boibapanya Bibele kwa butuku bwa kutabiwa ka mukwale omutelele.”—Luka 2:35.

Bo Robert, bo Luis, bo Raquel, ni bo Julian nebaomba-ombilwe niha nebali mwa miinelo yetaata. Nebaomba-ombilwe ki Mulimu Yamaata Kaufela, ili yena yaziba hande kuomba-omba. Mulimu uomba-ombanga cwañi batu? Kana ni mina Mulimu uka miomba-omba?