Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | MUKONA KUFUMANA KAI KUOMBA-OMBIWA?

Kaufelaa Luna Lutokwa Kuomba-Ombiwa

Kaufelaa Luna Lutokwa Kuomba-Ombiwa

Kana mwahupula nako yeñwi hane muwile inze musali banana? Mwendi nemuisehile kwa lizoho kamba nemukubuhile fa liñwele. Kana mwahupula mone bamiomba-ombezi bo maa mina? Mwendi neba mitapisize fa sitombo ni kutama fateñi lisila. Nemulilile, kono nemuikutwile hande hane bamibulelezi manzwi aomba-omba ni kumikumbata. Ka nako yani mwa bupilo bwamina, nemuomba-ombiwanga.

Kono halunze luhula, bupilo bwatatafalanga. Lukopananga ni matata amatuna, mi kubanga taata kuli lufumane babaluomba-omba. Ka bumai, matata ebakopana ni ona babahulu hakoni kutatululwa ka kutama lisila kamba ka kukumbatiwa. Hamunyakisise mitala yelatelela.

  • Kana semukile mwaipumana mwa butata bwa kuzwisiwa musebezi? Bo Julian babulela kuli hane bazwisizwe musebezi, nebaomile mati mwahanu mi baziyeleha hahulu. Nebaipuzize kuli: ‘Nikababalela cwañi lubasi lwaka? Hamulaho wa kubeleka ka taata ka lilimo zeñata, ki kabakalañi ba kampani haba nizwisize musebezi?’

  • Mwendi linyalo lamina lifelile, mi taba yeo imiziyelize hahulu. Bo Raquel babulela kuli: “Bo muunaaka hane banisiile likweli ze 18 kwamulaho, neniikutwile hahulu bumaswe. Neniikutwile inge kuli pilu yaka neipazuhile fahali. Neniutwa butuku mwa mubili waka ni mwa maikuto. Taba yeo neinisabisize.”

  • Mwendi munani butuku bobutuna bobubonahala kuli habufoli kapili. Mwendi ka linako zeñwi muikutwanga sina mwanaaikutwezi Jobo yanaalilokile kuli: “Ni tinilwe ki bupilo; ha ni lakazi ku pila kamita.” (Jobo 7:16) Mwendi muikutwa sina mobaikutwela baana bababizwa bo Luis, baba mwa lilimo za ma 80, bane babulezi kuli: “Ka linako zeñwi niikutwanga kuli nilibelezi feela kushwa.”

  • Kamba mwendi kunani mutu yemulata yashwile, mi taba yeo itahisa kuli munyolelwe kuomba-ombiwa. Bo Robert babulela kuli: “Mwanaka wamushimani hanaashwezi mwa kozi ya fulai, sapili nenisika lumela kuli taba yeo iezahalile. Hasamulaho nautwa butuku, butuku boibapanya Bibele kwa butuku bwa kutabiwa ka mukwale omutelele.”—Luka 2:35.

Bo Robert, bo Luis, bo Raquel, ni bo Julian nebaomba-ombilwe niha nebali mwa miinelo yetaata. Nebaomba-ombilwe ki Mulimu Yamaata Kaufela, ili yena yaziba hande kuomba-omba. Mulimu uomba-ombanga cwañi batu? Kana ni mina Mulimu uka miomba-omba?