Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

TAWALA YA MULIBELELI NO. 5 2016

Mukona Kufumana Kai Kuomba-Ombiwa?

Kaufelaa luna lutokwa kuomba-ombiwa, sihulu mwa linako za butata. Magazini ye inyakisisa mo Mulimu aomba-ombela batu babatalimana ni matata ni miinelo yemiñwi.

Kaufelaa Luna Lutokwa Kuomba-Ombiwa

Mukona kufumana kai kuomba-ombiwa haiba mushwelwa ki mutu yemulata kamba haiba mukula hahulu, kamba haiba muba ni butata bobutuna mwa linyalo lamina, kamba haiba muzwisiwa musebezi?

Mwaomba-Ombela Mulimu

Lika zeene zekona kutusa batu babaziyelehile.

Molukona Kuomba-Ombelwa Mwa Linako za Butata

Batu babañwi mobafumanezi tuso ka nako yene batokwa hahulu kutusiwa.

“Ndwa ki ya Muñaa Bupilo”

Ki sika mañi sene situsize Davida kuli atule Goliati? Lukona kuitutañi kwa likande la Davida?

Likande la Davida ni Goliati—Kana Neliezahalile Luli?

Batu babañwi bakakanya buniti bwa likande le. Kana baeza cwalo ka libaka leliutwahala?

Neninani Buhali ni Mifilifili

Ki sika mañi sene sitahisize kuli mulwani wa mwa linzila wa kwa Mexico abate kucinca mupilelo wahae?

Mubuso wa Mulimu ki nto mañi?

Batu banani mihupulo yeshutana-shutana ka za Mubuso wa Mulimu. Kacwalo, Mañolo alutañi luli ka za Mubuso wo? Mwendi mukakomokiswa ki kalabo kwa puzo yeo.