Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  No. 4 2016

 TOHO YA TABA | MOIPUNYUHEZI BIBELE

Libaka Bibele Haipunyuhile

Libaka Bibele Haipunyuhile

Bibele ipunyuhile. Ka libaka leo, mwakona kuipumanela Bibele ni kuipalela yona kacenu. Mi hamuketa Bibele yetolokilwe hande, mwakona kuba ni buikolwiso bwa kuli litaba zemubala zaswana luli ni zeneli mwa miputo ya kwa makalelo. * Kusina taba kuli nekunani miinelo yenekona kutahisa kuli Bibele isinyehe, mi ilwanisizwe hahulu, mi batu babañwi balikile kucinca lushango lwayona, ki kabakalañi haitilo fita ni kacenu le, ili kupunyuha ka linzila zekomokisa? Buka yeo ishutana cwañi ni libuka zeñwi?

“Ninani buikolwiso cwale bwa kuli Bibele yeninani yona ki mpo yezwa ku Mulimu”

Baituti babañata ba Bibele bafitile fa kulumelelana ni manzwi anaabulezi muapositola Paulusi yanaañozi kuli: “Liñolo kamukana li ñozwi ka susumezo ya moya wa Mulimu.” (2 Timotea 3:16) Balumela kuli Bibele ipunyuhile bakeñisa kuli ki Linzwi la Mulimu leliipitezi ni kuli Mulimu ki yena yaibukelelize kuto fita ni kacenu le. Bo Faizal, bababulezwi mwa taba yapili, kwa mafelelezo baikatulela kubatisisa buniti bwa taba yeo ka kuituta Bibele. Zene bafumani neli bakomokisize. Balemuha kuli buñata bwa lituto zelutiwa mwa bulapeli bobuipala kuba bwa Sikreste halifumanehi mwa Bibele. Kuzwa fo, nebatabisizwe hahulu ki mulelo wa Mulimu ka za lifasi kulikana ni moutaluselizwe mwa Linzwi la Mulimu.

Babulela kuli: “Ninani buikolwiso cwale bwa kuli Bibele yeninani yona ki mpo yezwa ku Mulimu. Kakuli haiba Mulimu ki yena yabupile lika kaufela, kana naasike aba ni maata a kulufa buka ni kuibukeleza kuli ito fita ni mwa linako zaluna? Kubulela kuli haki yena yaezize cwalo neikaba kunyinyafaza maata a Mulimu. Ki na mañi kuli ninyinyafaze maata a Yamaata Kaufela?”—Isaya 40:8.

^ par. 3 Mubone taba yeli, “Mukona Kuketa Cwañi Bibele Yetolokilwe Hande?” (How Can You Choose a Good Bible Translation?) mwa Tawala ya Mulibeleli ya Sikuwa ya May 1, 2008.