Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Milford Sound

 LINAHA NI BATU

Kupotela Naha ya New Zealand

Kupotela Naha ya New Zealand

IBATO ba lilimo ze 800 kwamulaho, batu ba mushobo wa Maori nebazamaile musipili omutelele inze basila mawate ni kuto ina mwa New Zealand. Teñi koo nebafumani sibaka sene sishutanela kwahule ni libaka zene bazwa ku zona, ili lioli za Polynesia. Kwa sibaka seo sene bafitezi ku sona, kunani malundu, bikoto byebituna byebikangezi bya litwa, libaka mokunani mezi acisa, ni litwa. Hamulaho wa lilimo ze 400 kuzwa fobatela ba mushobo wa Maori kwa sibaka seo, kwataha batu ba mushobo omuñwi hape bane bazwa kwa Europe. Kacenu buñata bwa batu babapila mwa New Zealand baziba lizo ni lisimuluho za batu ba kwa Anglo-Saxon ni kwa Polynesia. Buñata bwa batu ba kwa New Zealand bapila mwa litolopo. Kwa mileneñi yemituna kaufela ya mwa linaha za lifasi yefumaneha kwa mboela, muleneñi omutuna wa Wellington ki ona feela oinzi hahulu bukaufi ni mboela wa lifasi.

Sileze sesibila kwa Sioli sa Mutulo wa naha yeo

 Bakeñisa kuli naha yeo inani lika zende zebuheha, bapoti bababato eza 3 milioni bapotelanga New Zealand silimo ni silimo kusina taba kuli naha yeo iinezi kwahule ni linaha zeñwi.

Kota ye ya mubala wa silivera yakona kuhula kufitelela limita ze 10 mwa butelele

Silimo sa 1948 sisika fita kale, linyunywani zesakoni kufufa zebizwa takahe neliingiwa kuli halisa liyo

Kwa naha ya New Zealand kunani lifolofolo zeshutana-shutana, ni mifuta-futa ya linyunywani zeñata zesakoni kufufa mi buñata bwa linyunywani zeo lifumaneha hahulu kwa naha yeo kufita kai kamba kai mwa lifasi. Mi hape kwa naha yeo kunani mufuta omuñwi wa mukolozwani obizwa tuatara okona kupila lilimo ze 100! Mi lifolofolo zeñwi zeliteñi mwa naha yeo ki mifuta isikai ya likampafwa ni litapi zeñwi zetuna za mwa mezi, zecwale ka whale ni dolphin.

Lipaki za Jehova sebabile teñi mwa naha ya New Zealand ka lilimo zebato eza 120. Baituta Bibele ni batu mwa lipuo zefitelela 19, kukopanyeleza cwalo ni lipuo za kwa Polynesia, zecwale ka Siniuea, Sirarotonga, Sisamoa, ni Sitonga.

Batu ba mushobo wa Maori baopela pina ya sizo sabona inze batinile ka sizo