Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

MUZUHE! No. 4 2017 | Kana Mupatehile Hahulu?

Kacenu batu babañata bapatehile hahulu luli, kuli mane habasana hande nako ya kuba ni balikani babona ni mabasi abona.

Lukona kuitusisa cwañi hande nako yaluna?

Muuna yomuñwi yabutali naañozi kuli: “Ki hande kupumula hanyinyani kufita kubeleka hahulu ka taata ni kumatisa moya.”—Muekelesia 4:6.

Magazini ye ya “Muzuhe!” ifa liakalezo zekona kulutusa kuitusisa hande nako yaluna kwa kueza lika za butokwa.

 

TOHO YA TABA

Kana Mupatehile Hahulu?

Batu babañata kubabelanga taata kufumana hande nako ya kusebeza kwa mibeleko yabona ni kuba ni lubasi lwabona. Ki lika mañi zetahisanga butata bo? Mi ki lika mañi zekona kumitusa kutatulula butata bo?

Sinolu sa Kwa Arctic Sesikomokisa

Ka nako yetelele, batu nebalumelanga kuli linolu za kwa arctic nelikile zafufa musipili oeza likilomita zebato ba 35,200 kuzwa kwa Arctic kuya kwa Antarctica ni kukuta. Nihakulicwalo, linyunywani ze, zakona kufufa musipili omutelele hahulu kufita wo.

‘Libizo Lelinde Lifita Bufumu Bobuñata’

Lwakona kuba ni libizo lelinde mi ka nako yeswana ni kukutekiwa ki babañwi. Ka mukwa ufi?

LITABA ZETUSA MABASI

Bana Hase Bazwile fa Lapa

Batu babañwi babanyalani bakopananga ni matata bana babona hase bahulile ni kuzwa fa lapa. Bashemi babacwalo bakona kuezañi kuli basike baikutwa bulutu?

INTERVIEW

Mutu Yaitutile za Booko Utalusa Libaka Halumela ku Mulimu

Dokota Rajesh Kalaria ubulela za musebezi wahae ni za tumelo yahae. Ki lika mañi zene mususuelize kuli aitute sayansi? Ki lika mañi zene tahisize kuli abatisise mone bokalezi bupilo?

KA KUYA KA BIBELE

Muliko

Kufela kwa manyalo, makulanu, ni kusisitwa ki lizwalo ki zeñwi za lika zemaswe zetahiswa ki kupalelwa kutula muliko. Mukona kuambuka cwañi butata bo?

PUPO YEMAKAZA

Mubala Obenya wa Ndilu Obonahalanga fa Muselo wa Pollia

Muselo wo haki wa mubala wa ndilu. Kono ki nto mañi yetahisanga kuli ubonahale inge kuli ki wa mubala obenya wo?