Kacenu batu babañata bapatehile hahulu luli, kuli mane habasana hande nako ya kuba ni balikani babona ni mabasi abona.

Lukona kuitusisa cwañi hande nako yaluna?

Muuna yomuñwi yabutali naañozi kuli: “Ki hande kupumula hanyinyani kufita kubeleka hahulu ka taata ni kumatisa moya.”—Muekelesia 4:6.

Magazini ye ya “Muzuhe!” ifa liakalezo zekona kulutusa kuitusisa hande nako yaluna kwa kueza lika za butokwa.