Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA

Momukona Kubela ni Mikwa Yeminde

Momukona Kubela ni Mikwa Yeminde
  • KALANGU ka fa waci ya bo Austin hakalila, bo Austin basaikutwa buloko. Kono kapili-pili bazuha ni kuapala liapalo zabona zebaapalanga habaeza lipapali zetiisa mubili, ili zene babaakanyize cimo busihu basika lobala kale, mi cwale baya kwa kumata, sina mobaezezanga halaalu ka sunda kuzwa ñohola. Bo Laurie nebalwana ni bo muunaa bona. Mi kabakala bunyemi ni kuzwafa, baakufela kwa liapehelo ni kuyo kwalula mukotana wa maswiti ni kuca maswiti kaufela ainzi mwateñi, ili nto yebaezanga ibatoba nako kaufela habanyemile.

  • Kana bo Austin ni bo Laurie baswana mwa miezezo yabona yeo? Eni, sibeli sabona banani mukwa, ibe kuli balemuha cwalo kamba kutokwa.

Mina bo? Kana kunani mikwa yeminde yemubata kuba ni yona mwa bupilo bwamina? Mwendi mubata kuli muezange lipapali zetiisa mubili kamita, mulobalange ka nako yetelele hande, kamba kuli mube ni siango sesinde hahulu ni batu bemulatana ni bona.

Kono hape mwendi kunani mukwa omuñwi omubata kutuhela, ocwale ka kuzuba kwai, kuca hahulu lico zesatusi hande mubili wamina, kamba kusinyanga nako yamina ka kuitusisa hahulu Intaneti.

Niti kikuli, kukona kuba taata kutuhela mukwa omaswe. Mane sekubulezwi kuli, kuba ni mukwa omaswe kuswana inge kulobala mwa mumbeta ofutumala hande ka nako yekubata, fo kikuli: kubunolo hahulu kukalisa kuba ni mukwa omaswe kono kuutuhela kutaata!

Kacwalo, mukona cwañi kuba ni mikwa yeminde ni kutahisa kuli mikwa yeo imituse mwa sibaka sa kuli imitahiseze butata? Hamunyakisise liakalezo zetaalu zelatelela, ili zetomile fa likuka ze mwa Bibele.