Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  No. 4 2016

 TOHO YA TABA | MOMUKONA KUBELA NI MIKWA YEMINDE

3 Mutundamene

3 Mutundamene

Kubulelwanga kuli kuunganga mazazi a 21 kuli mutu aitwaeze mukwa omunca. Kono lipatisiso libonisa kuli babañwi kukona kubaangela nako yenyinyani kufita yeo, mi babañwi bona kukona kubaangela nako yeñata kufita yeo, kuli baeze licinceho zelemuseha. Kana taba yeo yaswanela kumizwafisa?

Ki wo mutala: Muunge kuli mubata kuitwaeza mukwa wa kuezanga lipapali zetiisa mubili halaalu ka sunda.

  • Mwa sunda yapili, mwakwanisa sikonkwani samina.

  • Mwa sunda yabubeli, muto palelwa kueza cwalo fa lizazi lililiñwi.

  • Mwa sunda yabulaalu, muto kwanisa sikonkwani samina hape.

  • Mwa sunda yabune, muto kwanisa feela sikonkwani samina hañwi.

  • Mwa sunda yabuketalizoho, muto kwanisa sikonkwani samina hape, mi kuzwa feela honafo, mukala kukwanisanga sikonkwani samina sunda ni sunda.

Kumiingezi lisunda zeketalizoho kuli muitwaeze mukwa wo. Kukona kubonahala inge kuli yeo ki nako yeñata hahulu, kono musakwanisa feela sikonkwani samina, mukaba ni tabo kabakala kuli mukonile kuitwaeza mukwa omunde one musina.

SIKUKA SA MWA BIBELE: “Ya na ni niti nihaa ka wa ha 7, u ka zuha hape ni hape.”Liproverbia 24:16.

Bibele ilususueza kuli luswanela kutundamena kupeta milelo yaluna. Sa butokwa haki taba ya kuli luwile hakai, kono ki taba ya kuli luyemi hape ni hape.

Sa butokwa haki taba ya kuli luwile hakai, kono ki taba ya kuli luyemi hape ni hape

ZEMUKONA KUEZA

  • Hamupalelwa kueza nto yelukile, musike mwaikutwa kuli kipeto mupalezwi kufelile. Hamunze muikataza kupeta sikonkwani samina, mulibelele kuli fokuñwi mukapalelwanga.

  • Muhupulange linako fone muezize hande. Ka mutala, haiba muitomezi sikonkwani sa kuli muambolange hande ni bana bamina, muipuze kuli: ‘Ki lili fone niikutwezi bunyemi ni kubata kuhanyaukela bana baka kono naiswala ka kusaeza cwalo? Neniezizeñi mwa sibaka sa kubahanyaukela? Ki sika mañi sesikona kunitusa kuiswalanga cwalo?’ Kuipuza lipuzo zecwalo kwakona kumitusa kueza zwelopili mwa sibaka sa kubilaezwanga ki linako fone mupalezwi kueza hande.

Kana mwatabela kuziba mo likuka za Bibele likona kumituseza mwa linzila zeñwi za bupilo bwamina, inge cwalo hamunani lipilaelo, momukona kubela ni tabo mwa lubasi, ni mwakufumanela tabo sakata? Muambole ni yomuñwi wa Lipaki za Jehova, kamba muye fa webusaiti yaluna ya jw.org/loz.

Muitute Zeñata

TABA YENDE YEZWA KU MULIMU!

Likuka za Bibele Lilutusa ka Mukwa Ufi?

Jesu naatalusize libaka halutokwa ketelelo ni likuka za mwa Bibele zepeli za butokwa hahulu.