Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KA KUYA KA BIBELE

Mangeloi

Mangeloi

Mangeloi abulezwi mwa libuka, abonisizwe mwa maswaniso, ni mwa mafilimu. Kono mangeloi ki bo mañi, mi aeza musebezi mañi?

Mangeloi ki bo mañi?

ZEIBULELA BIBELE

 

Pili asika bupa kale lika ni batu, Mulimu naabupile libupiwa zetuna zebutali. Mangeloi anani maata amatuna kufita batu, mi apila kwa sibaka sesiswana ni sapila Mulimu ili sibaka kobasa koni kufita batu ni sebasa koni kubona. (Jobo 38:4, 7) Bibele ibiza libupiwa zemaata zeo kuli ki “mioya” ni “mangeloi.”—Samu 104:4. *

Mangeloi ki amakai? Ki amañata hahulu. Mangeloi apotolohile lubona lwa Mulimu aeza “likiti zemashumi-shumi,” kamba “likiti zemashumi-shumi, kamba likiti za likiti-kiti.” (Sinulo 5:11) Haiba manzwi ao haki a swanisezo, uzibe mangeloi ki amañata-ñata luli!

“Natalima . . . mangeloi amañata apotolohile lubona . . . , mi palo yaona neieza likiti zemashumi-shumi, za likiti zemashumi-shumi, ni likiti za likiti-kiti.”—Sinulo 5:11.

Ki lika mañi zanaaezanga mangeloi kwaikale?

ZEIBULELA BIBELE

 

Mangeloi hañata naasebezanga sina babuleli ba Mulimu kamba linumwana. * Mangeloi hape atalusizwe mwa Bibele kuli naaezanga misebezi ya Mulimu yekomokisa. Mulimu naalumile lingeloi kuto fuyaula Abrahama ni kuto mutibela kufa mwanaa hae Isaka sina sitabelo. (Genese 22:11-18) Lingeloi nelibonahezi ku Mushe mwa sicacani senesituka mulilo mi nelitilo mutaluseza lushango lolutuna. (Exoda 3:1, 2) Mupolofita Daniele hanaayumbezwi mwa musima wa litau, ‘Mulimu naalumile lingeloi lahae mi nelikwalile milomo ya litau.’—Daniele 6:22.

“Lingeloi la Jehova kiha libonahala ku [Mushe] mwa malimi a mulilo one utuka mwa sicacani sa miutwa.”—Exoda 3:2.

 Mangeloi aeza musebezi mañi kacenu?

ZEIBULELA BIBELE

 

Halukoni kuziba lika kaufela zaeza mangeloi kacenu. Nihakulicwalo, Bibele ibonisa kuli mangeloi asweli kutusa batu ba lipilu zende kuziba zeñata ka za Mulimu.—Likezo 8:26-35; 10:1-22; Sinulo 14:6, 7.

Jehova naabonisize Jakobo tolo ili mo Jakobo naaboni mangeloi anaasweli kupahama ni kutuluka fa “mapahamelo” kuzwa kwa lihalimu kutaha fa lifasi. (Genese 28:10-12) Hanaaboni tolo yeo, mwendi Jakobo naanahanile zelukona kunahana, kuli Jehova Mulimu ulumanga mangeloi fa lifasi kuto tusa batu babasepahala babatokwa kutusiwa ki yena.—Genese 24:40; Exoda 14:19; Samu 34:7.

‘Nekunani mapahamelo atomilwe fafasi anaayo fita kwa mahalimu; nekunani mangeloi a Mulimu anaapahama ni kutuluka fateñi.’—Genese 28:12.

^ para. 6 Bibele ipatulula kuli mioya yemiñwi neilwanisize zamaiso ya Mulimu, mi ibiza mangeloi amaswe ao kuli ki “madimona.”—Luka 10:17-20.

^ para. 11 Mane manzwi a Siheberu ni a Sigerike aitusisizwe mwa Bibele kutalusa “lingeloi” kaufelaa ona atalusa “numwana.”