Kana Bibele izwa ku Mulimu? Kamba kana ki buka feela yenani mihupulo ya batu?

Magazini ye ya “Muzuhe!” inyakisisa litaba zetaalu zefa bupaki bwa kuli Bibele izwa luli ku Mulimu.