Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kuutwa bashemi bamina kuswana sina kulifa sikoloti kwa panga. Hamuzwelapili kuba batu babasepeha, bakamisepa hahulu

 KU BABANCA

10: Kusepeha

10: Kusepeha

ZEKUTALUSA KUSEPEHA

Batu babasepeha basepiwanga hahulu ki bashemi babona, balikani babona, mane hamohocwalo ni babelekisi babona. Batu babacwalo balatelelanga milao, baezanga zebasepisize, mi kamita babulelanga niti.

LIBAKA HAMUTOKWA KUSEPEHA

Haiba lu batu babasepeha, lukafiwa tukuluho ya kueza lika zeñwi kulikana ni nako yeselubonisize kuli lwasepeha.

“Kuli bashemi bamina bakone kumisepa hande, muswanela kubabonisa kuli muhulile mi mwakona kueza hande lika isiñi feela habaliteñi, kono mane ni habasiyo.”—Bo Sarahi.

SIKUKA SA MWA BIBELE: “Muzwelepili kubonisa semuli sona luli.”—2 Makorinte 13:5.

ZEMUKONA KUEZA

Haiba mubata kuli batu bamisepe hahulu kamba haiba mubata kuli batu bane batuhezi kumisepa bamisepe hape, mueze lika zelatelela.

Musepahale. Batu bakatuhela kumisepa hamubulela buhata. Kono hamubulela niti ni kusepahala, mane nihaiba hamuezize mafosisa, batu bakamisepa hahulu.

“Kubunolo kusepahala lika halimizamaela hande. Kono hamubonisa busepahali nihaiba mwa lika zekatahisa kuli mubonahale inge kuli mu batu babamaswe, batu bakamisepa hahulu.”—Bo Caiman.

SIKUKA SA MWA BIBELE: ‘Lubata kupila ka busepahali mwa lika kaufela.’—Maheberu 13:18.

Mube batu babaitingwa. Ka kuya ka patisiso yeñwi yeneezizwe mwa naha ya United States, 78 pesenti ya batu babakenyanga misebezi nebabulezi kuli, kuitingwa ki “yeñwi ya lika zetaalu zebatokwa kuba ni zona batu kuli bakene musebezi.” Hamuitingwa ka nako ya cwale, hakuna kumibela taata kueza cwalo hamukahula.

“Bashemi baka balemuhanga hanieza hande misebezi ya fa lapa kusina yanikupile kueza cwalo. Hanieza misebezi ya fa lapa basika nibulelela, banisepanga hahulu.”—Bo Sarah.

SIKUKA SA MWA BIBELE: “Ninani buikolwiso bwa kuli ukaeza cwalo, . . . ka kuziba kuli ukaeza cwalo mane ni kufita senibulela.”—Filemoni 21.

Mube ni pilu-telele. Nihaike kuli batu bakona kulemuha ka bunolo kuli mubili wa mutu ki kale uhula, kuunganga nako yetelele kuli batu balemuhe kuli mutu ki kale ahula mwa munahano mi saitingwa.

“Bashemi bamina ni balikani bamina habana kumisepa kabakala kueza feela nto iliñwi yende. Kono bakona kumisepa hanyinyani-hanyinyani haiba muzwelapili kubonisa kuli mwasepeha ka nako yetelele.”—Bo Brandon.

SIKUKA SA MWA BIBELE: “Muapale . . . pilu-telele.”—Makolose 3:12.