Lika zemusa tokwi

  • Zibo yeipitezi

  • Masheleñi

  • Kusaba ni tumelo

Zemutokwa

  • “Maata amina a kunahana.”—Maroma 12:1

  • Kuba ni buikokobezo

Lika zeñwi zeiluta Bibele zakona kumikomokisa