Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kana Mwaipuzanga Kuli?

Kana Mwaipuzanga Kuli?
  •  Haiba Mulimu walulata, ki kabakalañi haatuhelezi bumaswe ni manyando kuba teñi ka nako yetelele cwalo?

  •  Luziba cwañi kuli lupila mwa mazazi a mafelelezo a lifasi le?

  •  Luziba cwañi kuli lisepiso za mwa Bibele ka za Mubuso wa Mulimu lika talelezwa?

  •  Kana Bibele yakona kulutusa kueza likatulo zende mwa bupilo?

Kabakala kuli mubupi waluna walulata, ulufile likalabo za lipuzo zeo ni zeñwi zeñata. Kuli mukone kufumana likalabo za lipuzo zeo, mukene fa webusaiti yaluna ya www.jw.org/loz, ili yelukiselizwe kutusa batu kuituta Bibele.

Fa webusaiti yeo, muka fumana misebezi ya Lipaki za Jehova, litaba za kubala feela, litaba za kuteeleza feela zebalilwe ni mavidio, lipuisano, ni libuka zeñwi zeñata, kukopanyeleza cwalo ni Bibele. Hamutokwi kulifa sesiñwi kuli mufumane lika zeo kaufela fa webusaiti yaluna.