Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 LIKA ZETAHISA TABO

Kuziba Lika Zetahisa Tabo

Kuziba Lika Zetahisa Tabo

KANA MUIKUTWA KULI MUNANI TABO? Haiba kucwalo, ki lika mañi zemitahiseza tabo? Kana ki lubasi lwamina, mubeleko wamina, kamba bulapeli bwamina? Mwendi munyolelwa kueza nto yeñwi yekamitabisa inge cwalo kufeza sikolo, kukala kubeleka, kamba kuleka mota yenca.

Batu babañata babanga ni tabo habapeta nto yeñwi yene balela kueza kamba habafumana nto yeñwi yene babata hahulu. Kono tabo yecwalo iinganga nako yekuma kai? Hañata tabo yecwalo haiingangi nako yetelele, ili nto yekona kutahiseza mutu maswabi.

Tabo italuswa kuli ki muinelo wa kuba ni maikuto amande, kuikutwa kuli mutu uikola hahulu bupilo, ni kuikutwa kuli muinelo wo uswanela kuzwelapili.

Bakeñisa kuli tabo ki nto yezwelapili, kuba ni tabo hakusika itinga kwa lika zafumana mutu mwa bupilo kono kuitingile ka mwapilela bupilo bwahae mutu. Haiba mutu abulela kuli, “Nikaba ni tabo hanika . . .” ka mubulelelo omuñwi, utalusa kuli ukayoba feela ni tabo ka nako yeo.

Ka mutala, mubapanye tabo kwa buikangulo bobunde bwa mubili. Ki lika mañi zeluezanga kuli lube ni buikangulo bobunde? Lucanga lico zeswanela, luezanga lipapali zetiisa mubili, ni kuba ni mupilelo omunde. Ka nzila yeswana, lutokwa kueza lika zeñwi haiba lubata kuba ni tabo. Kuli lube ni tabo, luswanela kueza lika zende mwa bupilo, ili kupila ka kulumelelana ni likuka zende.

Ki lika mañi zeluswanela kueza kuli lube ni tabo? Nihaike kuli zeñwi kwa lika zeo ki za butokwa hahulu kufita zeñwi, lika zelatelela zakona kulutusa kuba ni tabo:

  • KUKOLWA KA ZELUNANI ZONA NI KUBA NI BUFANI

  • KUBA NI BUIKANGULO BOBUNDE BWA MUBILI NI KUITIISA MWA BUTATA

  • KUBA NI LILATO

  • KUSWALELA

  • KUZIBA ZELUPILELA

  • KUBA NI SEPO

Buka yekutekiwa hahulu ili mokunani litaba zebutali ibulela kuli: “Tabo ki ya babasina sesinyazahala mwa bupilo bwabona.” (Samu 119:1) Halunyakisiseñi lika zekona kulutahiseza tabo mwa bupilo.