Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

MUZUHE! No. 1 2017 | Libaka Babanca Habalembwalanga—Kiñi Zekona Kubatusa?

Ka kuya ka lipiho zeñwi, palo ya banana babasa nonoboka babafumanwi ni butata bwa kulembwala izwelapili kuekezeha hahulu.

Ki lika mañi zekona kutusa kwa kutatulula butata bo?

Mwa magazini ye ya “Muzuhe!” kunani liakalezo zeñwi zekona kutusa banana babasa nonoboka babanani butata bwa kulembwala ni zekona kutusa bashemi babona, kuli baomba-ombe bana babona ni kubatusa

 

TOHO YA TABA

Libaka Babanca Habalembwalanga—Kiñi Zekona Kubatusa?

Muitute lisupo mane ni lika zekona kutahisa kuli mutu alembwale. Mubone zebakona kueza bashemi ni babañwi kuli batuse babalembwalile.

Kumenyeza Babañwi—Ki Mpo Yende

Kumenya kuzwelela kwa pilu—ibe kuli lumenyezwa ki balikani, kamba batu belusa zibi—kukona kutahisa kuli babañwi bamenye ni kuba ni maikuto amande.

KA KUYA KA BIBELE

Kusulula Mba

Ka silimo, batu basululanga limba zeñata. Kana kusulula mba kufosahalile kamba ki keto ya ka butu?

“Nelutabisizwe ki Lilato Lene Lubonisizwe”

La Pelekelo, ili la April 25, 2015, zikinyeho yetuna yenebulaile batu neiezahezi mwa Nepal. Hamulaho wa zikinyeho yeo, Lipaki za Jehova nebabonisize lilato ka kutusa batu bane bali mwa ziyezi.

LITABA ZETUSA MABASI

Mwakuboniseza Buitumelo

Muuna ni musali babanyalani habaikataza kulemuha tulemeno totunde tobabonisa bakubona, bakaba ni tabo mwa linyalo labona. Ki nto mañi yekona kumitusa kubonisanga buitumelo?

PUPO YEMAKAZA

Butwa Bwa Kwa Sahara Bobubonahala Inge Silivera Bobubupehile ka Nzila Yebusileleza Kwa Kucisa

Butwa bobuipitezi bo ki bobuñwi bwa lifolofolo zekona kutiyela kucisa. Ki nto mañi yetusa butwa bo kutiyela kucisa hahulu?

Litaba ze Ñwi ze fa Intaneti

Kana Lipaki za Jehova ba Tusanga Batu ba ba Tahezwi ki Likozi?

Mu itute ka mo lu felanga tuso kwa balumeli ka luna hamohocwalo ni batu ba bañwi ha ba tahelwa ki likozi.