Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  No. 6 2016

 KA KUYA KA BIBELE

Kubuluka Nako

Kubuluka Nako

Kunani batu babañata babalemuha butokwa bwa kubuluka nako kono ili babanani butata bwa kuliyehanga. Bibele ilufa liakalezo zende zekona kulutusa mwa taba ye.

Kubuluka nako ki kwa butokwa cwañi?

LIBAKA TABA YE HAILI YA BUTOKWA

Batu babañwi balemuhile kuli kuitahanelanga kufita kwa sibaka kobalumelelani kuyo kopana ni babañwi kufukuzanga kwa mukatalo wabona. Hape, kubuluka nako kutusa mutu kuba ni libubo lelinde. Ka mukwa ufi?

Kubuluka nako kubonisa kuli mutu unani buikoneli bwa kueza hande lika. Hamubuluka nako, mubonisa kuli mubata kuetelela hande bupilo bwamina kufita kulumeleza miinelo ya mwa bupilo bwamina kumipalelwisa kueza lika zemubata kueza.

Kubuluka nako kubonisa kuli mwaitingwa. Mwa lifasi le, mo hañata batu bapalelwanga kutaleleza lisepiso zabona ni kupalelwa kueza lika zebaitamile, batu batabela hahulu kuswalisana ni batu babaezanga zebasepisize. Batu babaitingwa bafiwanga likute ki balikani babona ni ba lubasi lwabona. Babelekisi baitebuha hahulu babeleki babafitanga ka nako kwa musebezi ni babafezanga kueza misebezi yebafilwe ka nako yetomilwe. Babeleki babaitingwa mane bakona kufiwa mupuzo wa kuekelezwa kwa tuwelo yabona ni kusepiwa hahulu.

ZEIBULELA BIBELE

Mwa Bibele, kunani mañolo aama kwa taba ya kubuluka nako. Ka mutala, Bibele ibulela kuli: “Lika kaufela liezwe ka swanelo ni ka mokulukiselizwe.” (1 Makorinte 14:40) Batu bababeli habalumelelana kuyo kopana hamoho kwa sibaka sesiñwi ka nako yetomilwe, ki swanelo kuli sibeli sabona babuluke nako. Hape Bibele ibulela kuli: “Lika kaufela linani nako yazona, nako ya misebezi kaufela yeezwa mwatasaa mahalimu.” (Muekelesia 3:1) Manzwi afumaneha mwa timana yetatama abulela kuli kunani “nako ya kucala ni nako ya kukumula.” (Muekelesia 3:2) Balimi bacalanga licalo zabona ka nako yeswanela, ilikuli babe ni kutulo yende hahulu. Ka mubulelelo omuñwi, kubuluka nako kwa mulimi kumufumanisanga zende.

Bibele italusa libaka la butokwa hahulu haluswanela kubuluka nako, la kuli: Kubuluka nako kubonisa kuli lwakuteka babañwi ni kuli lwaanga nako yabona kuba ya butokwa. (Mafilipi 2:3, 4) Ka kushutana ni taba yeo, batu babaliyeyanga kamita kuyo fita kobaswanela kuyo kopana ni babañwi ili kutahisa kuli balibelelwe basinyezanga babañwi nako yabona.

‘Muise pilu, isiñi ku zamina feela, kono ni ku za babañwi.’Mafilipi 2:4.

 Ki lika mañi zemukona kueza kuli mubulukange nako?

ZEIBULELA BIBELE

Bibele ilususueza kuli lulelelange cimo zelubata kueza. (Liproverbia 21:5) Haiba mulemuha kuli nako kaufela mwaliyehanga komuswanela kuyo kopana ni babañwi, mwendi mutomahanyize lika zeñata hahulu zemutokwanga kueza. Mukaeza hande kuzwisa fa tomahanyo yamina lika zesi za butokwa hahulu zemicelanga nako. Hamulela kuyo kopana ni batu babañwi kwa libaka zeshutana, musiyange nako yeñata ya kuyo kopana ni yomuñwi ni yomuñwi wabona, mi mulele kuyo fita ka kuitahanela. Kueza cwalo kukatusa kuli musike mwaliyehiswa ki miinelo yemiñwi yene musika libelela, yecwale ka kukopana ni limota zeñata hahulu fa mukwakwa kamba kucinca kwa mayemo a lihalimu.

Hape Bibele ilususueza kuba ni buishuwo. (Liproverbia 11:2) Fo kutalusa kuli, muswanela kuziba zemusa koni kueza. Musika eza kale tumelelano ya kuyo kopana ni mutu yomuñwi kamba ya kuli mukafeza musebezi omuñwi ka nako yetomilwe, mubone haiba tomahanyo yamina ika milumeleza kueza cwalo. Haiba muitumelela kueza lika zeñata hahulu zemusike mwakona kueza, mukaekeza kwa mukatalo wamina mi mukazwafa, mi mane mukazwafisa ni babañwi!

Kutuha fo, Bibele ilutaluseza kuli luitusise hande nako yaluna. (Maefese 5:15, 16) Muisange hahulu pilu kwa lika za butokwa hahulu zetokwa kueziwa pili. (Mafilipi 1:10) Ka mutala, hamuli mwa musipili ka kuitusisa tanansipoti ya nyangela kamba hamulibelela batu babañwi, muitusise hande nako yeo ka kubala lika zeñwi zemutokwa kubala kamba ka kutomahanya lika zemubata kueza mwa lizazi leo.

“Milelo ya babasebeza ka taata itahisa kuli zabona likonde.”Liproverbia 21:5.