Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

“Ki Mulutelo Omunde Hahulu!”

“Ki Mulutelo Omunde Hahulu!”

BO SOO-JEONG, babali baelezi fa sikolo sesipahami mwa South Korea, sebaitusisize mavidio a fa webusaiti ya jw.org mwa kilasi yebaluta. Babulela kuli: “Bana ba sikolo hane babuhile vidio yeli What’s a Real Friend? nebabile ni tabo yetuna hahulu! Hase babuhile vidio yeo, babulelanga manzwi acwale ka ali: ‘Hanisika nahana kale za bulikani bwaka ni babañwi ka nzila ye. Ki mulutelo omunde hahulu!’ Babañwi nebabulezi kuli bakakenanga fa webusaiti ye ka nako kaufela habatokwa tuso.” Bo Soo-jeong baekeza kuli: “Nisusuelize baluti babañata kuli baitusisange vidio ye, mi batabile kuba ni siitusiso sesinde cwalo sa kuitusisa mwa makilasi abona.”

Vidio yeñwi yetusize bana ba sikolo babañata mwa South Korea ki yebonisa zeitutiwa kwa maswaniso yeli Kunata Mutu Yalata Hahulu Kutolisa Babañwi Kusina Kuitusisa Liñindi. Musali yomuñwi yali muluti fa sikolo sesipahami yabeleka mwa liluko lelitalima za banana la Juvenile Violence Prevention Foundation naabuhisize vidio yeo kwa kilasi yeñwi ya bana ba sikolo. Musali yo naabulezi kuli: “Vidio ye ihoha hahulu mamelelo ya banana babañata bakeñisa maswaniso ayona amande.” “Hape, vidio ye yatusa kakuli haibonisi feela mutu mwakuezeza haalwaniswa ki babañwi kono hape ibonisa linzila za kutibela ka zona mifilifili.” Ba liluko leo nebakupile tumelezo ya kuli baluti baitusisange vidio yeo habaluta bana ba sikolo mwa likolo zeñata za banana babanyinyani hahulu ni za base banonobokile. Nebafilwe tumelezo yeo. Mane nihaiba makwambuyu ba polisi baitusisanga mavidio afumaneha fa webusaiti ya jw.org.

Haiba hamusika kena kale fa webusaiti yeo, lumisusueza kuli mueze cwalo. Kubunolo kufumana litaba zemubata fateñi, mi lika kaufela zemuikungela fateñi zecwale ka za kuteeleza ni mavidio, hamohocwalo ni Bibele ni lihatiso zeñwi zeñata ki za mahala.