Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 ZEEZAHALA MWA LIFASI

Litaba Zeama Europe

Litaba Zeama Europe

Naha ya Europe yenebanga ni batu babañata babali balapeli, haisana hahulu batu babatabela za bulapeli. Nihakulicwalo, lipiho za makande za cwanoñu fa, liama kwa litaba za mwa Bibele ka linzila zekona kumikomokisa hahulu.

Ka mo Linzwi la me Likona Kutuseza Mbututu

Babatisisi babañwi babapila mwa tolopo ya Milan, kwa Italy, nebalemuhile kuli, limbututu zenepepilwe lisika kolelela kale, nelikonile kuba ni mibili yeiketile hande hane lisali mwa sipatela, hamulaho wa kubeiwa kapangaliko ka fa lizoho kane ka litusa kuutwa linzwi la bo maa zona. Muezezo wo, ki wa kulikanyisa ka mo limbututu neliutwelanga linzwi la bo maa zona hane lisali mwa mba. Babatisisi bao bafeza ka kutalusa kuli: “Manzwi aliutwanga limbututu inze lisali mwa mba ya bo maa zona alitusanga hahulu.”

ZEIBULELA BIBELE: “Ni sweli moya wa ka, kuli u ombele mi u ikete; sina mwana ya kwisizwe, ya inzi ku mahe.”—Samu 131:2.

Kana Munani Mukwa wa Kulumbanga Bana Bamina ka Kutula Tikanyo?

Patisiso yeñwi yeneezizwe mwa Netherlands, kwa banana ba 565 ibonisa kuli, palo ya banana bane batalusezwanga ki bashemi babona kuli ki babutokwa hahulu, ni kuli baswanela kueziwa hande kufita banana babañwi kaufela, neli yetuna hahulu kufita palo ya banana bane basa lumbiwangi ki bashemi babona ka kutula tikanyo. Mi banana bao nebabonisize moya wa kuikutwa kuba babutokwa hahulu. Muñoli wa patisiso yeo naabulezi kuli: “Banana batabelanga hahulu bashemi babona hababataluseza kuli ki babutokwa kufita banana babañwi. Mukwa wo haki omunde kwa banana ni kwa batu babañwi kaufela.”

ZEIBULELA BIBELE: “Ni bulelela mutu kaufela mwahalaa mina kuli a si ke a nahana ka ku ipona butuna ku fita mwa inezi; kono a nahane kuli a be ni kutwisiso.”—Maroma 12:3.

BASUPALI BABANANI SEPO YAKUPILA NAKO YETELELE

Babatisisi babañwi ba kwa sikolo sa Heidelberg University mwa Germany, batalusa kuli basupali babanani lilimo ze 100, banani takazo yetuna yakuzwelapili kupila kusina taba ni makulanu kamba kusaba ni mibili yeiketile. Buñata bwa basupali bane bakupilwe kuli babulele zebatabela mwahalaa kupila kamba kushwa, nebabonisize kuli banani takazo yetuna yakupila ni kuli nebabata kulika ka taata kupila bupilo bobunde. Basupali bao, bakwanisize likonkwani zabona, banani sepo yazakwapili, baikutwa kuba ni tabo mwa bupilo, mi bakumalezi kwa bulapeli ni kwa litumelo zabona.

ZAKUNAHANISISA: Sina moliboniseza liñolo la Muekelesia 3:11, takazo yelupepilwe ni yona yakubata kupila nako yetelele ibonisañi?