Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KA KUYA KA BIBELE

Lifu

Lifu

Bulapeli bunani mibonelo yemiñata ka za lifu ni zeezahalanga kuluna halushwa. Nihakulicwalo, Bibele yalutaluseza hande zeezahala kuluna halushwa.

Kana lunani nto yeñwi yesabonahali yezwelangapili kupila hase lushwile?

ZEBABULELA BATU

Batu babañata balumela kuli lunani nto yeñwi yezwelangapili kupila hase lushwile. Babañwi balumela kuli mutu uzwelangapili kupepwa sinca, ni kuba ni mubili omunca mubili wakale hase ushwile. Babañwi bona balumela kuli hamulaho wa nako, mutu yashwile uyanga kwa sibaka sesiñwi, inge cwalo kwa lihalimu kamba mwa lihele.

ZEIBULELA BIBELE

Bibele haibonisi kuli kunani nto yeñwi yezwelangapili kupila hase lushwile. Mane Bibele ibulela kuli batu bashwa. Mupolofita Ezekiele, ili yo Mulimu naaitusisize kuñola kalulo yeñwi ya Bibele, naabulezi kuli mutu waakona kufiwa koto ya lifu. Mwa mañolo a mañwi, Bibele iitusisa linzwi la “mufu” kamba moyo oshwile, kutalusa situpu. (Livitike 21:11) Kacwalo, kwaiponahalela hande kuli Bibele hailuti kuli batu banani nto yeñwi yesabonahali yezwelangapili kupila hase bashwile.

“Moya [mutu] o ezize sibi, ki ona o ka shwa.”Ezekiele 18:20.

Kana mibili yaluna i mwa likalulo zepeli zeshutana?

ZEBABULELA BATU

Kunani nto yeñwi yebanga mwa mibili ya batu habasapila ili yezwanga mwateñi hase bashwile.

ZEIBULELA BIBELE

Mwa Bibele kwa liñolo la Genese 46:18 kunani taba yebulela za musali yanaanani bana ba 16, musali yo, naasika pepa batu babanani mibili ye mwa likalulo zepeli zeshutana. Mane linzwi la Siheberu leliitusisizwe mwa Bibele kutalusa batu, likona kutolokiwa hape kuli, “nto yebuyela.” Linzwi leo fokuñwi liitusiswanga ni kwa lifolofolo. Kwandaa zeo, Bibele italusa kuli mutu waakona kuba ni takazo ya kuca lico. (Deuteronoma 12:20) Haiba kuli mubili wa mutu u mwa likalulo zepeli zeshutana, ki ifi kalulo yetokwanga kubuyela kamba kuca? Bibele haitalusi kuli mubili wa mutu u mwa likalulo zepeli, kono italusa kuli mutu ki nto iliñwi yekwanile yebuyela ili yenani mubili, maikuto, ni mikwa.

‘A pepa . . . batu ba 16.’ Genese 46:18.

 Kiñi zeezahalanga kuluna halushwa?

ZEIBULELA BIBELE

Halushwa, ‘mwa libita mo lu ya, ha ku sa na musebezi, nihaili mulelo, kamba zibo, kamba butali.’ (Muekelesia 9:10) Mutu hashwa, ‘u kutela mwa liluli; mi isali ka lizazi lona leo, milelo ya hae ya fela.” (Samu 146:4) Mutu yashwile hakuna saaziba, ki lona libaka Bibele haimubapanya ku mutu ya “lobezi.”—Mateu 9:24.

KI KABAKALAÑI TABA YE HAILI YA BUTOKWA?

Batu belulata habashwa, lubatanga kuziba likalabo kwa lipuzo ze cwale ka za kuli: Babashwile bakai? Ba mwa muinelo ocwañi? Kana banyanda? Bakeñisa kuli Bibele ilukolwisa kuli babashwile habana sebaziba, kwa omba-omba kuziba kuli batu belulata babashwile habanyandi nihanyinyani. Hape kwa omba-omba kuziba kuli Jehova usepisa kuzusa babashwile mwa nako ya kwapili.—Isaya 26:19.

“Ba ba shwile ha ba na se ba ziba.” Muekelesia 9:5.