Mabasi a talimana ni matata a mañata kacenu, kono butali bobumwa Bibele bwakona kuatusa kutalimana ni matata ao.

Africa

Kakuya ka piho ya ba World Health Organization, basali babanani bana baswanela kuanyisanga bana babona nakonyana feela hamulaho wa kupuluha mi batokwanga kuzwelapili kuanyisa limbututu zabona ka likweli ze 6. Kusina taba ni susuezo yeo, ba kopano ya UNICEF Regional Nutrition Adviser for Eastern and Southern Africa, nebabulezi kuli bafundoti bapumanga batu kuli: “Mabisi akupanga aswana feela ni a kwa mazwele.”

ZEIBULELA BIBELE: “Sikuba si lumela taba kaufela; kono ya na ni ngana u talimisisa mwa hata.”—Liproverbia 14:15.

Canada

Babatisisi ba mwa tolopo ya Montreal ba akalelize kuli bana babautiwa ki bashemi babatomelanga bana babona milao ye taata ni kusa babonisa lilato, baakona kuota kufita bana babautiwa ki bashemi babakalimelanga bana babona ka nzila yende.

KANA MWA ZIBA? Nzila yende yakuuta ka yona bana neiñozwi mwa Bibele lilimo zeñata-ñata kwamulaho koo.—Makolose 3:21.

The Netherlands

Patisiso yeñwi yeneezizwe kwa mabasi a batu babapila mwa naha ya Netherlands neibonisize kuli bashemi bababeli bababeleka ili bababonanga teñi kuli habafilikanywi ki za musebezi ka nako yebali ni mabasi abona, banani swalisano yende ni mabasi abona kufita bashemi babapatehiswanga ki za musebezi nihaiba hase bazwile kwa musebezi. Ka mutala, haiba bashemi baeza za musebezi ka nako yebali ni mabasi abona inge cwalo ka kuliza mawaile aama za musebezi, kwakona kutahisa kuli basike baisa pilu kwa bana babona.

TABA YA KUNAHANISISA: “Nto ni nto i na ni nako ya yona.”—Muekelesia 3:1.