Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KA KUYA KA BIBELE

Bubotana

Bubotana

Kusina taba ni kuli linaha zeñata liezize buikatazo bwa kufelisa bubotana, batu babañata-ñata mwa lifasi ki babotana.

Kiñi zekona kutusa babotana kuba ni tabo?

ZEBABULELA BATU

Batu babañata banahananga kuli bakona kufumana tabo ka kuba ni sifumu ni kuli bakona feela kukondisa habanani masheleñi amañata. Batu babulelanga kuli babasa koni kufumana masheleñi akukenisa sikolo, kufumana likalafo zende ni lika zeñwi, habakoni kuba ni tabo mwa bupilo.

ZEIBULELA BIBELE

Bibele ibulela kuli tabo sakata haisika itinga fa kuba ni sifumu, kamba masheleñi kono iitingile fa kuba ni silikani sesinde ni Mubupi. Bibele ibulela kuli: “Tabo ki ya ba ba lemuha kuli ba tokwa za Mulimu.” (Mateu 5:3) Batu babalemuha kuli batokwa za Mulimu, babatanga kuziba mubonelo wa Mulimu wa lika, ni kuituta niti ya mwa Bibele yekona kubatiseza tabo ni kozo ya mwa munahano kusina taba ni kuli ki babotana kamba kutokwa. Kueza cwalo ki kona ko kutisa tabo sakata.

Batu babautwisisa ni kulatelela kelezo ya mwa Bibele, baakona kuba ni tabo kusina taba ni kuli ki babotana. Ka mutala, kelezo ya mwa Bibele itusa batu kuikambusa kwa mikwa yemaswe ye cwale ka kuzuba kwai ni kunwa hahulu bucwala. Lika ze cwalo, lisinyanga masheleñi mi litahisanga kuli batu babalieza basinyehelwe ki masheleñi amañata bakeñisa kubata likalafo.—Liproverbia 20:1; 2 Makorinte 7:1.

Bibele hape itusa batu kuambuka lika zesinya, ze cwale ka mukwañuli ni kulata hahulu sifumu. (Mareka 4:19; Maefese 5:3) Kelezo ye cwalo, yaakona kutusa mutu kusa sinyeza masheleñi fa njuka kamba kumutusa kusaba ni “lilato la masheleñi,” ili nto yetaluswa mwa Bibele kuli “ki mubisi wa ze maswe za mufuta kaufela.” (1 Timotea 6:10) Bibele ibulela kuli: “Mutu niha ka ba ni ze ñata, za luwile ha li koni ku mu fa bupilo.” (Luka 12:15) Mi taba yeo italusa kuli, masheleñi haakoni kuleka bupilo bwa mutu. Kwandaa zeo, kusebelisa kelezo yebutali ya mwa Bibele, kwakona kutusa mutu kuba ni tabo mwa bupilo.

Nihaike kuli batu babali babotana batokwa kubeleka ka taata kuli bafumane lico, litino, ni makundamo, baakona kuba ni tabo ka kukolwa ka lika zebanani zona ni kuisa pilu kwa kueza lika zetabisa Mubupi wa bona ni kupila ka kulumelelana ni tato yahae. Balumelelana ni sepiso ya niti yefumaneha mwa Bibele yeli: “Ku fuyolwa ki Muñaa Bupilo ku fumisa mutu; ku ipilaeza mwa pilu ha ku tusi se siñwi.” —Liproverbia 10:26.

LIÑOLO LA BUTOKWA: “Tabo ki ya ba ba lemuha kuli ba tokwa za Mulimu.” Mateu 5:3.

 Kana bubotana bukafela muta omuñwi?

ZEIBULELA BIBELE

Nihaike kuli batu bapalezwi kufelisa bubotana, Mulimu uka felisa nto ye tisa bubotana ili mukwa wa buitati obanani ona batu ni oliteñi mwa mibuso ya kacenu. (Muekelesia 8:9) Mubupi wa luna uka yolisa mibuso ya batu babanani buitati ka Mubuso wahae. Mubuso wahae wa kwa lihalimu uka fa batu kaufela babaka pila fa lifasi lika zebatokwa kusina kuketulula. Bibele ibulela ka kuutwahala hande kuli Mulena wa Mubuso wa Mulimu uka tusa babotana. “U ka lamulela mubotana ya itilelela ku yena . . . Ya fokozi, ni ya shebile, u ka ba utwela butuku, a lamulele bupilo bwa ba ba nyandile.”—Samu 72:12-14.

Lifasi lika ba paradaisi, mi batu kaufela baka ba ni mandu ni lico zeñata mi bubotana habuna kubateñi ni kamuta. Liñolo la mwa Bibele la Isaya, libulela kuli Mulimu usepisa batu bahae kuli baka “yaha mandu, ba pile ku ona; ba cale likota za veine mi ba ce ze bewa ki zona. . . . Baketiwa ba ka, ba ka ikola misebezi ya mazoho a bona nako ye telele.” (Isaya 65: 21, 22) Mwasibaka sa kunyanda-nyanda kuli bafumane lika zenyinyani zakuipilisa ka zona, batu kaufela baka ikola “mukiti wa lico ze nunile,” ni lika zeñwi zende zaakalufa Jehova.—Isaya 25:6.

KI KABAKALAÑI TABA YE HAILI YA BUTOKWA?

Kunahanisisanga za sepiso ya Mulimu yakuli mwa lifasi lelinca hakuna kuba ni bubotana, kuomba-omba batu babapila mwa linaha mo kunani hahulu buhateleli, kuli Mulimu wabatokomela ni kuli utuha afelisa manyando abona. Kunahanisisa za sepiso ye, kwakona kulutusa kutiyela matata elutalimana ni ona kacenu.

KINEMBELO KYAKONSHA KWIMUKWASHA: LIÑOLO LA BUTOKWA: “U ka lamulela mubotana ya itilelela ku yena . . . Ya fokozi, ni ya shebile, u ka ba utwela butuku, a lamulele bupilo bwa ba ba nyandile.”Samu 72:12, 13.