Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Buka yenani toho ya taba yeli, Mu Itute ku Bala ni ku Ñola yeluitusisanga kwa kuluta batu kuziba kubala ni kuñola, seihatisizwe mwa lipuo zefitelela 100

Tuto ya Bibele Yesweli Kutusa Batu Kuziba Kubala ni Kuñola

Tuto ya Bibele Yesweli Kutusa Batu Kuziba Kubala ni Kuñola

Ba katengo ka UNESCO * batalusa kuli: “Kuituta kubala ni kuñola ki yeñwi ya liswanelo za batu, mi kuituta kubala ni kuñola kutusa batu kuba ni swalisano yende ni batu babañwi hamohocwalo ni kubatusa kuba ni buikoneli bwa kupeta lika zeñwi mwa bupilo.”

LIPIHO libonisa kuli batu babafitelela 700 milioni mwa lifasi kaufela ili baba mwa lilimo ze 15 kamba kufitelela habazibi kubala ni kuñola. Kacwalo, batu bao habakoni kuituta lika zeñata kamba kuba ni zibo ya lika zeezahala mwa lifasi kukopanyeleza cwalo ni kuituta mikwa yeminde ni lituto za mwa Bibele zene “ñolezwi ku lu luta.” (Maroma 15:4) Mwa linaha zeñata, Lipaki za Jehova balutanga batu Bibele hamohocwalo ni kubaluta kubala ni kuñola basatokwi kulifa sesiñwi. Kana tukiso yeo itusize batu?

Hamunyakisise zebapetile Lipaki za Jehova mwa naha ya Mexico mokubulelwa hahulu puo ya Spanish. Kuzwa ka silimo sa 1946, Lipaki za Jehova balutile batu babafitelela 152,000 kuziba kubala ni kuñola, mi buñata bwa batu bao ni bona nebakalisize kulutanga batu babañwi. Bamuuso hase balemuhile musebezi obapeta Lipaki za Jehova wakuluta batu kuziba kubala ni kuñola, bañolela Lipaki za  Jehova mañolo a kuitumela kwa musebezi wabona. Liñolo leliñwi kwa mañolo aba muuso ao nelinani manzwi ali: “Katengo Kakatuna ka Tuto mwanaha ye, kaitumela hahulu kumina ni kumibabaza bakeñisa tukiso yamina yakutusa batu babahulu kuziba kubala ni kuñola.”

Babahulu ni banana batusizwe ki tukiso yeo yakuluta batu kuziba kubala ni kuñola. Ka mutala, bo Josefina nebaiñolisize mwa sikolo sa kuituta kubala ni kuñola inze banani lilimo ze 101, mi nebafelize sikolo seo hamulaho wa lilimo zepeli!

Nihaike kuli mwa naha ya Mexico kubulelwa hahulu puo ya Spanish, Lipaki za Jehova habaluti feela batu kuziba kubala ni kuñola mwa puo ya Spanish kono baeza cwalo ni mwa lipuo zeñwi. Ka mutala, mwa silimo sa 2013, tukiso ye, neitusize likwata ze 8 za batu bababulela lipuo zeshutana-shutana kuziba kubala ni kuñola mwa lipuo zabona.

Kuziba kubala ni kuñola ki nto yabutokwa hahulu mi kutusize batu babañata kuituta lika zeñwi zeñata. Kwandaa zeo, tukiso yakuluta batu kuziba kubala ni kuñola, itusa batu bamufuta kaufela kuziba kubala Bibele, yona buka yetile ka susumezo ya moya wa Mulimu ili yekona kubalukulula kwa litumelo za mioya, lituto za bulapeli bwa buhata ni kubatusa kuambuka mikwa yemaswe.—Joani 8:32.

^ par. 2 UNESCO italusa, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.