Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU | KANA MWAKONA KUZIBA ZEKAEZAHALA MWA BUPILO BWAMINA?

Butata Bobukona Kubateñi: Kuba ni Maikuto Amaswe

Butata Bobukona Kubateñi: Kuba ni Maikuto Amaswe

KANA mubilaezwanga hahulu ki maikuto amaswe mwendi inge cwalo kutokwa tabo, kunyemanga hahulu kamba kuba ni ndimbelela? Haiba ki cwalo, uzibe hamuna kuba hande ni nako kamba maata akueza lika zabutokwa hahulu. Mukona kuezañi ka za miinelo yeo? *

MUTALA WA MWA BIBELE: DAVIDA

Mulena Davida naabile ni maikuto ashutana-shutana, kukopanyeleza cwalo ni lipilaelo ni maswabi. Ki lika mañi zene mutusize kuitiisa? Davida naabeile lika kaufela mwa mazoho a Jehova. (1 Samuele 24:12, 15) Mi hape naañozi maikuto ahae mwa Bibele. Mi naalapelanga ka nako kaufela bakeñisa kuli naanani tumelo. *

ZEBAEZANGA BO GREGORY

Sina mokutaluselizwe mwa taba ya kwa makalelo, bo Gregory bakatazwa ki butuku bobutuna hahulu bwa mwa munahano. Batalusa kuli: “Neninani lipilaelo zeñata hahulu zene nisakoni kufelisa.” Bo Gregory nebakonile cwañi kuitiisa mwa muinelo wo? Babulela kuli: “Kuli niitiise mwa muinelo wo, neniamuhezi tuso yene banifile bo musalaaka ni balikani baka. Hape neniambozi ni mualafi mi naanitaluselize zeñata ka za muinelo waka. Hasamulaho wa kueza licinceho mwa mupilelo wa ka wa kazazi ni zazi, nakala kuikutwa kuli muinelo wa ka ucincize. Nihaike kuli fokuñwi nisabanga ni lipilaelo, seniziba zetisa lipilaelo zeo, mi hape naziba zenitokwa kueza kuli niikutwe hande.”

“Pilu ye tabile ki mulyani o munde.” —Liproverbia 17:22

ZEMUKONA KUEZA

Haiba mubilaezwa ki maikuto amaswe, mulike kuitusisa likalezo zelatelela:

  • Muñolange maikuto amina mwa buka.

  • Mutaluseze wahabomina kamba mulikanaamina ka za maikuto ao.

  • Musike mwaikutwa kuli kuba ni maikuto a cwalo kulukile. Ka mutala, muipuze kuli: ‘Kana luli kunani bupaki bobutahisa kuli niinge kuli kuba ni maikuto a cwalo kulukile?’

  • Musike mwa bilaelanga hahulu, kunyemanga hahulu kamba kuba ni ndimbelela. Kono muitusise maata amina kwa kueza nto yeñwi yeka mitusa. *

Sisupo sa butokwa: Hañata, maikuto amaswe haatiswangi ki miinelo yeluli kuyona, kono atiswanga ki mibonelo yaluna ya lika.

^ par. 3 Miinelo yemiñwi yetahisanga kuli batu babe ni maikuto amaswe ki kuba ni makulanu atokwa likalafo zeipitezi. Magazini ya Mu Zuhe! haiketeli batu likalafo zebaswanela kuamuhela. Mañi ni mañi uswanela kunyakisisanga katokomelo miinelo kaufela pili asika eza kale katulo.

^ par. 5 Buñata bwa mañolo a Lisamu a mwa Bibele ki litapelo zanaañozi Davida.

^ par. 13 Kuli muzibe zeñata, mubone litaba zeli, “Momukona Kukusufaleza Kwa Lipilaelo,” ze mwa Tawala ya Mulibeleli ya July 1, 2015.