Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

MUZUHE! JULY 2015

Kana Mwakona Kuziba Zekaezahala Mwa Bupilo Bwamina?

Kana muikutwa kuli hakuna zemukona kueza hamutalimana ni miinelo yetaata mwa bupilo? Muzibe zemukona kueza ka za miinelo yeo.

Kana Mwakona Kuziba Zeka Ezahala Mwa Bupilo Bwamina?

Miinelo yetaata haiswaneli kumitokwisa tabo mwa bupilo nako kaufela.

Butata Bobukona Kubateñi: Miinelo Yesakoni Kucinca

Lika zeene zekona kumitusa kuitiisa haiba mutalimana ni miinelo yesakoni kucinca.

Butata Bobukona Kubateñi: Kuba ni Misebezi Yemiñata

Haiba mutundamena kuezanga lika kaufela ka nako iliñwi, uzibe hamuna kukona kueza nto ifi kamba ifi. Ki lika mañi zekona kumitusa kukusufaza kwa lipilaelo?

Butata Bobukona Kubateñi: Kuba ni Maikuto Amaswe

Kana mukatazwa ki maikuto amaswe a cwale ka lipilaelo, bunyemi, ni kutokwa tabo? Kunani lika zeñwi zekona kumitusa kufelisa maikuto a cwalo.

Kana Mwakona Kuziba Zekaezahala Mwa Bupilo Bwamina?

Mwakona kuziba lika zeka kumitusa kuiitisa hamuli mwa miinelo yetaata.

Kupotela Naha ya Mongolia

Mwa “Naha ya Lihalimu la Mubala wa Ndilu” kufumaneha batu babapila bupilo bwakututa-tuta ili babatabela hahulu kuamuhela baenyi.

Libato Halifela

Mukona kuitiisa cwañi hamulaho wakufela kwa libato?

Musebezi

Kana mutokwa feela kukena musebezi ofumanisa masheleñi amañata?

Zemuswanela Kuziba ka za Butuku Bwa Malaria

Mwakona kuisileleza haiba mupila mwa naha mokunani hahulu butuku bwa malaria kamba haiba mubata kuyo pota mwa naha mokunani hahulu butuku bwa malaria.

Mutahali wa Kwena

Kwena iswalanga lika ka maa­ta amatuna hahulu kufita tau kamba liñau, kono inani buikoneli bobutuna hahulu bwa kuswala hande nto yeñwi, kufita mane nihaiba minwana ya batu. Kamukwaufi?