Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

MUZUHE! March 2015 | Ku Ziba Kuli Mulimu U Teñi ku Kona ku mi Ama Cwañi?

Kalabo ya puzo yeo mwendi i ka mi komokisa.

TOHO YA TABA

Ku Ziba Kuli Mulimu U Teñi ku Kona ku mi Ama Cwañi?

Kana kwa tusa ku ziba kalabo kwa puzo ye ba nahana batu ba bañwi kuli haki ya butokwa?

WATCHING THE WORLD

Litaba ze Ama Africa

Litaba za ku lekiwa kweta ze si ka bihiwa ni ku zumiwa kwa lisukulu kwa swana

LITABA ZETUSA MABASI

Ku ba ni Swalisano ye Nde ni Makwenyanaa Mina

Lika ze taalu ze kona ku mi tusa ku sa tahisa kuli mataata a ama makwenyani a ame linyalo la mina.

PORTRAITS FROM THE PAST

Milao ye ne Aluhanyize Lifasi

Ki kabakalañi naha ya Brazil ha ili yona naha inosi kwa linaha za kwa Americas ye bulela feela puo ya Siputukisi?

Moya ni Liseli la Lizazi—Kana ki Milyani ye Bulaya Maikolokuwawa?

Lipatisiso za cwanoñu fa li bonisa ku nepahala kwa lipatisiso ze ne ezizwe mwa lilimo za ma 1800.

KA KUYA KA BIBELE

Lipapali za ku Wina Masheleñi

Kana ki lipapali ze si na butaata?

PUPO YEMAKAZA

Buikoneli bo bu Makaza bwa Sipulumuki se si Bizwa Greater Wax Moth

Ka zebe ya sona ye nyinyani si kona ku utwa hande ku fita nto ifi kamba ifi ye pila fa lifasi.