Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU

Kana Bibele ki ya Butokwa Kacenu?

Kana Bibele ki ya Butokwa Kacenu?

‘Ne li lwa pili mwa bupilo bwa ka ku fumana tabo.’

BO HILTON ne ba lata hahulu papali ya liñindi. Ha ne ba na ni lilimo ze 7, ne ba lwananga ni ba bañwi hamohocwalo ni ku lwana mwa papali ya liñindi. Ha ne ba li kwa sikolo se si pahami, ne ba zamaya-zamayanga ni balikani ba bona ku bata mutu wa ku nata. Ba bulela kuli: “Ne ni uzwanga, ku eza likwinano za masheleñi, ku buha maswaniso a mapunu, ku kataza basali, ni ku lwahakanga bashemi ba ka. Bashemi ba ka ne ba nahananga kuli ne ni sa koni ku cinca. Ha ni feza lituto za ka kwa sikolo se si pahami, na tuta fa lapa.”

Bo Hilton, ha ne ba kutile fa lapa hamulaho wa lilimo ze 12, bashemi ba bona ne ba sa lumeli kuli ki bona luli! Ne se ba wile pilu, ne se ba na ni buiswalo, mi ne se ba na ni likute. Kiñi ze ne tahisize cinceho ye komokisa yeo? Ka nako ye ne ba zwile fa lapa yeo, ba kala ku nahana hahulu ka za bupilo bwa bona. Hape ne ba nyakisisize Bibele kuli ba bone haiba ne i ka ba tusa ku cinca mupilelo wa bona. Bo Hilton ba bulela kuli: “Ne ni latelezi ze ne ni ituta mwa Bibele ili ze bonisa kuli ne ni tokwa ku tubula butu bwa kale, mi ne ni latelezi taelo ye kwa Maefese 6:2, 3 ye bonisa kuli ni swanela ku kuteka bashemi ba ka. Ne ni fumani tabo sakata lwa pili mwa bupilo bwa ka, mi ne ni tahiselize bo ma ni bo ndate tabo isiñi masitapilu!”

Taba ya bo Hilton i lu bonisa kuli likuka za Bibele ki za butokwa mi li na ni maata a ku cinca mutu. (Maheberu 4:12) Ha lu nyakisiseñi ze ñwi za likuka zeo—ze cwale ka busepahali, buiswalo, busepahali mwa linyalo, ni lilato—mi lu bone mo li kona ku lu tuseza hahulu mwa bupilo.