Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

MUZUHE! FEBRUARY 2015

 PUPO YE MAKAZA

Kalulo ye Sikamezi Mwahalimu ya Kwa Mafelelezo A Mafufa a Linyunywani ze Lendanga Mwahalimu

Kalulo ye Sikamezi Mwahalimu ya Kwa Mafelelezo A Mafufa a Linyunywani ze Lendanga Mwahalimu

FULAI ye tuna ha inze i fufa mwahalimu i potolohisanga moya o muñata kwa kalulo ya kwa mafelelezo a lifufa la yona. Moya wo, o potolohanga u tahisanga kuli fulai isike ya fufa ka bunolo, ili nto ye tahisanga kuli i itusise mafula a mañata. Hape, moya wo u kashanga lifulai ze ñwi ze i latelela mwa mulaho. Kacwalo, lifulai ze funduka ka nako ye swana li swanela ku siya sibaka se si tunanyana mwahalaa zona ilikuli li si ke za amiwa ki moya o muñata o potoloha o zwa ku ze ñwi.

Bo manjinela ba lifulai ba fumani nzila ye ba kona ku fukuza ka yona mataata ao. Nzila yeo, ki ifi? Ki ka ku itusisa mafufa a swana ni kalulo ya kwa mafelelezo ye sikamezi mwahalimu ya mafufa a linyunywani ze lendanga mwahalimu ze cwale ka sibungu, mbande, ni mombo.

Mu nyakisise taba ye: Ka nako ya ku futa, linyunywani ze tuna ze, li zwelangapili ku sikamiseza hahulu mwahalimu kalulo ya kwa mafelelezo ya mafufa a zona. Muezezo wo, u tahisanga kuli linyunywani ze, li kone ku lenda hahulu mwahalimu li sa yandululi hahulu mafufa a zona. Hape ku eza cwalo ku li tusa ku fufa hande. Bo manjinela ba pangile mafufa a fulai a swana ni mafufa a linyunywani zeo. Ka ku itusisa mukwa o ba tusa ku ziba mo u zamaela moya, bo manjinela ba fumani kuli ha ba cinca kalulo ya kwa mafelelezo a lifufa la fulai ka ku i sikamisa kuli i kone ku zamaelela ni mo u fukela moya, fulai i kona ku fufa hande. Mazazi a, lifulai se li fufa hande ni ku fita. Libaka ki lifi? Buka ye bizwa Encyclopedia of Flight, i bulela kuli: “Kalulo ye sikamezi mwahalimu ye kwa mafelelezo a lifufa la fulai i tusanga fulai ku fufa ka bunolo ni ku i kasheza kwapili kuli i si ke ya hohelwa fafasi.”

Kacwalo, likalulo ze sikamezi mwahalimu za kwa mafelelezo a mafufa a fulai li i tusa ku fufa hahulu, ku shimba lika ze bukiti, ni ku ba ni mafufa a makuswani ili nto ye tahisa kuli li si ke za ca sibaka se si tuna fo li lulelanga ni ku sa itusisa mafula a mañata. Ka mutala, mutende o muñwi wa ba NASA u bulela kuli, mwa silimo sa 2010, palo ya mafula a naa itusisizwe ki lifulai mwa lifasi kaufela ne i fukulizwe ka malita a eza 7,600 000, mi nto yeo itusise ku fukuza kwa moya o maswe o zwanga kwa lifulai.

Mu bona cwañi? Kana kalulo ye sikamezi mwahalimu ya kwa mafelelezo a mafufa a linyunywani ze lendanga mwahalimu i itahezi feela ka ku ipilaula? Kamba kana ne i ezizwe ki Mubupi?