Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Butali bo bu Sileleza

Butali bo bu Sileleza

“Mutu u liululwa ki bufumu bwa hae; kono mubotana ha fumbelwi.”—LIPROVERBIA 13:8.

NIHAIKE kuli bufumu bwa kona ku tusa mutu ka linzila ze ñwi, kono hape bu banga ni mataata a bona, sihulu mwa linako ze taata ze lu pila ku zona. (2 Timotea 3:1-5) Mwa linaha ze ñwi, ba ba fumile hamohocwalo ni bapoti ba ba bonahala kuli ba na ni masheleñi a mañata, ki bona ba ba tasezwanga hahulu ki masholi ni likebenga ze nganga batu ka mulelo wa kuli ha li ka lifiwa se siñwi kihona li ka lukulula batu be li bulukile.

Mutende o muñwi ha ne u ama kwa naha ye ñwi ye shebile, ne u ize: “Masholi, baputeleli, ni likebenga ze nganga batu li tahisa kuli ba ba fumile ni babotana ba toyane. Libaka za macelo li na ni bakanteli ba ba na ni litobolo; mandu a bafumi a potolohilwe ki mamota a na ni mawaya a shengile fahalimu a ona, malaiti a tuka hahulu, likamera, ni bakanteli.” Ni mwa linaha ze ñata ni mona ku cwalo.

Niteñi, Bibele i bulela kuli: “Mubotana ha fumbelwi.” Mu kona ku tusiwa cwañi ki butali bo bu tusa bo? Haiba mu pila mwa sibaka se si zibahala hahulu ka bukebenga ni mifilifili kamba mu bata ku yo potela sibaka se si cwalo, mu si ke mwa eza lika ka nzila ye ka mi bonahalisa kuli mu fumile. Mu nyakisise ka tokomelo ze mu apala ni lika ze mu shimba ha mu li mwahalaa batu, sihulu lika ze kona ku lemuhiwa ki batu. Liproverbia 22:3, i bulela kuli: “Mutu ya na ni ngana u bona kozi i sa taha, mi wa isabisa; kanti likuba li ipitelela fela mi za ziyeleha.”

Butali bo bu fumaneha mwa Bibele bu bonisa kuli Mubupi wa luna wa lu babalela. U bata kuli lu silelezwe kwa likozi. Muekelesia 7:12, i bulela kuli: “Mwa mukunda wa butali mutu wa silelezwa, . . . butali bu babalela bupilo bwa ya na ni bona.”