Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  February 2015

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU | KANA BIBELE KI YA BUTOKWA KACENU?

Likuka Ze Sebeza Ku Mañi Ni Mañi Ka Nako Kaufela—Busepahali Mwa Linyalo

Likuka Ze Sebeza Ku Mañi Ni Mañi Ka Nako Kaufela—Busepahali Mwa Linyalo

SIKUKA SA BIBELE: “Linyalo li kutekiwe kwa batu kaufela, mi bulobalo bwa mwa linyalo bu tokwe masila.”Maheberu 13:4.

MO SI TUSEZA SIKUKA SEO: Batu ba bañwi banga kuli manzwi ao, ha sa na tuso. Kono mubonelo wo u fosahalile luli! Ku sa sepahala mwa linyalo ku sa li ko ku maswe hahulu kacenu sina mo ne ku inezi kale Bibele ha ne i ñolwa.—Liproverbia 6:34, 35.

Bo Jessie, ba ba li toho ya lubasi, ne ba ñozi kuli: “Ku sepahala mwa linyalo ku tahisize kuli lu be ni silikani se si tiile ni musalaa ka ni ku ba ni tabo. Kaniti, ku sepahala mwa linyalo ki kwa butokwa hahulu. Bubuki bu tahisa ku sa sepana, mi bu amanga maswe banana!

Bo Ligaya * ne ba tahisize butaata mwa linyalo la bona. Ba bulela kuli: “Ne ni kalile ku eza siango ni batu ba ba maswe. Ku eza cwalo ne ku tahisize kuli ni kale ku yanga kwa mikiti ya busihu ni ku ezanga bubuki.” Kana mupilelo wa bona wo, ne u ba tahiselize tabo? Bona ni bo muuna bona ne ba omananga kamita mi ne ba si na tabo. Ba ekeza ku bulela kuli: “Ha ne ni nahanile ka za lika ze swabisa ze ne ni ezize, ne ni lemuhile kuli bashemi ba ka ne ba ni bulelelanga niti ha ne ba ize, ‘Liango ze maswe li sinya mikwa ye minde.’”—1 Makorinte 15:33.

Bo Ligaya ba zwelapili ku bulela kuli: “Miinelo i si ka ba kale ye maswe ni ku fita, na ikatulela ku tuhela mikwa ya ka ye maswe ni ku kala ku ituta Bibele hamohocwalo ni ku latelela ze i luta.” Kiñi ze ne zwile mwateñi? Ne ba bukelelize linyalo la bona, mi bo muunaa bona ne ba kalile ku ba eza ka likute ni ka sishemo. Ba bulela kuli: “Bibele i cincize bupilo bwa ka, mi ha ni inyazi kuli ni siile mikwa ya ka ya kale ni batu ba ne ni nahananga kuli ki balikani ba ka.”

^ par. 6 Mabizo a mañwi a cincizwe.