Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

MUZUHE! February 2015 | Kana Bibele ki ya Butokwa Kacenu?

Mu nyakisise likuka zee ne ze i luta, ze bonisa kuli Bibele i sa li ya butokwa kacenu sina mo ne ku inezi ha ne i ñolwa.

TOHO YA TABA

Kana Bibele ki ya Butokwa Kacenu?

Bo Hilton ha ne ba zwile fa ndu, bashemi ba bona ne ba nahana kuli ha ba na ku cinca ni kamuta. Ha ne ba kutile fa lapa hamulaho wa lilimo ze 12, bo Hilton ne se ba cincize hahulu kuli bashemi ba bona ne ba palezwi ku ba ziba. Kiñi ze ne ezahezi?

TOHO YA TABA

Likuka Ze Sebeza Ku Mañi Ni Mañi Ka Nako Kaufela—Busepahali

Bo Raquel ne ba ka ba ni masheleñi a mañata ha ne ba ka amuhela masheleñi a ñambekelo a naa swanela ku ya kwa kampani, kono ne ba ikutwile kuli ne ba fumani nto ya butokwa hahulu ha ne ba hanile masheleñi ao.

TOHO YA TABA

Likuka Ze Sebeza Ku Mañi Ni Mañi Ka Nako Kaufela—Buiswalo

Kiñi ze ne tusize baana ba ne ba bizwa bo Cassius ku tula mukwa wa bona wa ku nyema-nyema?

TOHO YA TABA

Likuka Ze Sebeza Ku Mañi Ni Mañi Ka Nako Kaufela—Busepahali Mwa Linyalo

Musali yo muñwi naa itutile butokwa bwa ku sepahala mwa linyalo hamulaho wa ku buka mwa linyalo la hae. Kana linyalo la hae ne li kona ku silelezwa?

TOHO YA TABA

Likuka Ze Sebeza Ku Mañi Ni Mañi Ka Nako Kaufela—Lilato

Bibele hañata i talusanga ka za lilato, kono ha i talusangi hahulu ka za lilato le li banga mwahalaa muuna ni musali.

WATCHING THE WORLD

Litaba ze ama buiketo bwa mubili

Makande a cwanoñu fa, a bonisa kuli Bibele i bulela ka ku nepahala ka za buiketo bwa mubili.

Butali bo bu Sileleza

Lishitanguti la mwa Bibele le li li: “Mutu u liululwa ki bufumu bwa hae; kono mubotana ha fumbelwi,” li talusañi?

LITABA ZETUSA MABASI

Mwanaa Mina ha Buza ka za Lifu

Mihato ye mine ye kona ku mi tusa ku alaba lipuzo za bona, ni ku ba bonisa mo ba kona ku ezeza haiba mutu ye ba lata ha timela.

INTERVIEW

Libaka Muprisita yo Muñwi ha Naa Zwile Mwa Bulapeli Bwa Hae

Mu bale likande le li bonisa ze ne tusize bo Antonio Della Gatta ku ba ni bulikani ni Mulimu.

KA KUYA KA BIBELE

Mesia

Kana mwa ziba kuli Bibele ne i polofitile kuli Mesia naa ka shwa a si ka feleleza musebezi wa hae?

PUPO YEMAKAZA

Kalulo ye Sikamezi Mwahalimu ya Kwa Mafelelezo A Mafufa a Linyunywani ze Lendanga Mwahalimu

Ka ku likanyisa mwa inezi mafufa a linyunywani, mwa silimo si li siñwi feela ba lifulai ba konile ku sa itusisa mafula a eza 7, 600, 000.