Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  January 2015

 ZE EZAHALA MWA LIFASI

Ku Beya Bulapeli fa Nalela

Ku Beya Bulapeli fa Nalela

Bulapeli bu swanela ku susueza batu ku ba ni swalisano. Kono hañata, bulapeli bu tahisize kuli batu ba si ke ba swalisana ni kuli ba si ke ba sepana.

Lifasi

Batu ba ba fitelela 75 pesenti mwa lifasi, ba pila mwa linaha ze na ni milao ye tiile ye ba palelwisa ku ba ni tukuluho ya ku iketela bulapeli, i be ka libaka la milao ye tomilwe ki muuso kamba ka libaka la lindwa. Mwa lilimo ze ketalizoho za cwanoñu fa, palo ya linaha mo ku na ni likezo za ku eza maswe likwata ze nyinyani za bulapeli ne i batilo minahana habeli.

ZA KU NAHANISISA: Ki mabaka mañi a shutana-shutana a tahisize kuli batu ba bañwi ba toye bulapeli?—Mateu 23:27, 28; Joani 15:19.

England

Tony Blair ya naa banga Mueteleli wa naha ya Britain naa ñozi mwa mutende o muñwi o bizwa Observer kuli, taba ya “ku itusisa maswe bulapeli” ki yona nto ye atile hahulu ye susuelize likezo ze tahisa luwewe ze bile teñi cwanoñu fa. U ekeza ku bulela kuli: “Lindwa ze lwanilwe mwa lilimo za cwanoñu fa, ha li lukeli ku ba ze tahisizwe ki mihupulo ye tulile tikanyo ya litaba za bupolitiki, sina lindwa ze ne bile teñi mwa lilimo za ma 1900—kono mwendi lindwa zeo li lwanilwe bakeñisa shutano ye mwahalaa lizo kamba bulapeli.”

ZA KU NAHANISISA: Ki kabakalañi bulapeli hañata haili bona bo bu tahisanga hahulu lifapahano?—Mareka 7:6-8.

Australia

Ba liluko le li talima za ku bala batu mwa naha, le li bizwa Australian Bureau of Statistics ba biha kuli, 20 pesenti ya bayahi ba naha ya Australia ba bulela kuli ha ba swalisani ni bulapeli bufi kamba bufi. Piho yeo i bulela kuli, nihaiba “ku swalisana ni bulapeli ha ku swani ni ku cisehela misebezi ye ama bulapeli.” Ki 15 pesenti feela ya baana ni 22 pesenti ya basali ba ba swalisana ni bulapeli ba ba bulela kuli ba na ni cisehelo ku za bulapeli kamba ba ba wela kwa sikwata se siñwi sa bulapeli.

ZA KU NAHANISISA: Ki mikwa ifi ye maswe ye bonahala mwa likopano ze ñata za bulapeli kacenu?—Mateu 7:15-20.