Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU | BUPILO NE BU KALILE CWAÑI?

Kalabo ye Swanela ku Nyakisiswa

Kalabo ye Swanela ku Nyakisiswa

HAMULAHO wa ku nyakisisa bupaki, batu ba bañata ba fitanga fa ku lumela kuli bupilo ne bu tahisizwe ki Mubupi ya butali. Mu nyakisise mutala wa bo Antony Flew, licaziba ba tuto ya mihupulo ya batu, ili bao ka nako ye ñwi ne li ba bañwi ba batu ba ne ba yemela hahulu taba ya kuli ha ku na Mulimu. Ha ne ba itutile za ku ipitela ko ku makaza kwa bupilo ni za milao ye zamaisa lika ze fa lifasi ni mwa mahalimu, bo Flew ne ba cincize mubonelo wa bona. Ka ku ama kwa muezezo o muñwi wa kwaikale wa ku nyakisisa ka ona taba, bo Flew ne ba ñozi kuli: ‘Lu swanela ku amuhela taba ye bu supa ku yona bupaki, nihaikaba kuli haki yona ye ne lu iteekela.’ Ka ku ya ka bo Flew, bupaki ne bu bonisa kuli ku na ni Mubupi.

Bo Gerard, ba ba talusizwe kwa makalelo a taba ye, ni bona ne ba fitile fa ku lumela taba ye swana. Ku si na taba kuli ne ba itutile hahulu mi ne ba eza musebezi wa ku ituta za likokwani, ne ba bulezi kuli: “Ne ni si ka bona bupaki bo bu bonisa kuli bupilo ne bu itahezi feela ku zwa fa lika ze sa pili. Ku onga-ongiwa hande kwa lika ze pila ni ku ipitela kwa zona ne ku ni kolwisize kuli ku lukela ku ba ni Muonga-ongi ni Mubupi.”

Sina feela mutu ha kona ku ituta za muswanisi ka ku nyakisisa maswaniso a swanisize, bo Gerard ne ba fitile fa ku lemuha tulemeno twa Mubupi ka ku ituta lika za ka taho. Hape bo Gerard ne ba bile ni nako ya ku nyakisisa buka ye taluswa kuli i ñozwi ki Mubupi, yona Bibele. (2 Timotea 3:16) Mwateñi ba fumana likalabo ze kolwisa ze ama lipuzo za bupilo bwa batu bwa kwa mulaho ni linzila ze tusa za ku tatulula ka zona matata e ba talimana ni ona batu kacenu. Kamukwaocwalo, ba fita fa ku kolwa kuli Bibele ni yona i tahisizwe ki Mulimu.

Sina mo ne ba lemuhezi bo Gerard, likalabo za Bibele za swanela ku nyakisiswa. Lu mi susueza ku eza cwalo.