Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

MUZUHE! JANUARY 2015

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU

Bupilo ne bu Kalile Cwañi?

Bupilo ne bu Kalile Cwañi?

Ne mu ka feleleza cwañi mubamba o latelela?

BUPILO NE BU TAHILE KA ․․․․․.

  1. A. KU IPILAULA KWA LIKA

  2. B. KU BUPIWA

BATU ba bañwi ba kona ku nahana kuli mutu ya tabela hahulu za sayansi u ka bulela kuli bupilo “ne bu tahile ka ku ipilaula kwa lika” ni kuli ya tabela za bulapeli yena u ka bulela kuli bupilo “ne bu tahile ka ku bupiwa.”

Kono taba yeo ha i yo cwalo kamita.

Caziba yo muñwi wa tuto ya sayansi ya lika ze pila wa kwa Yunivesiti ye bizwa Canada’s McMaster University ya bizwa Rama Singh, u bulela kuli: “Taba ya ku lwanisa tuto ya kuli lika ne li tahile ka ku ipilaula ha i zweleli feela kwa batu ba ba na ni litumelo za kwaikale za bulapeli kono i zwa ni kwa batu ba bañata ba ba cuukile mwa lituto ze shutana-shutana.”

Mu nyakisise ka mutala bo Gerard, licaziba ba tuto ya likokwani ili ba ne ba lutilwe tuto ya kuli lika ne li tahile ka ku ipilaula, kwa koleji. Ba bulela kuli: “Ha ne ni ñolanga litatubo, ne ni fanga licaziba ba ne ba lu luta, likalabo ze ne ba tokwa—kono ne ni sa lumeli tuto ya kuli lika ne li tahile ka ku ipilaula.”

Ki kabakalañi ha ku eza kuli nihaiba batu ba ba lumela mwa sayansi ba fumana taata ku lumela kuli lika ze pila li tahile ka ku ipilaula? Kuli lu alabe puzo yeo, ha lu nyakisiseñi lipuzo ze peli ze zingile babatisisi ba bañata: (1) Bupilo ne bu kalile cwañi? ni (2) Lika ze pila ne li kalile cwañi ku ba ze ipitezi?