Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

“Sisupo se si Iponahalela Hande Ili se si Maata”

“Sisupo se si Iponahalela Hande Ili se si Maata”

KWA likamba le li kwa Upa wa Nuka ya Motoyasu mwa Muleneñi wa Hiroshima, kwa Japan, ku na ni muyaho o siyezi inze u sinyehile hanyinyani ku zwa ka silimo sa 1945. Ki kabakalañi muyaho wo, ha u si ka yahiwa sinca ka lilimo ze bato ba ze 70?

Muyaho wo, wa masitina ili wa mandu a lundatami a malaalu, o ne u felizwe ku yahiwa ka silimo sa 1915, ne u itusiswa sina muyaho wa ku fundotela lika za bumapangapanga. Kono muinelo wo, ne u cincize ka la 6 August, mwa silimo sa 1945, ka nako ya 8:15 ya kakusasana. Ka nako yeo, mbomba ya pili ya nyukiliya ye kile ya itusiswa mwa ndwa, ne i tunyisizwe mwahalimu limita ze eza 550 fahalimu a muleneñi, ili ku libana hanyinyani ni muyaho wo, mo ne ku bonisezwanga lika za bumapangapanga. Batu kaufela ba ne ba li mwa muyaho wo, ba shwa ona fo feela. Nihakulicwalo, kalulo ya fahali ya muyaho wo, ya siyala inze i yemi.

Taba ye ñwi ye ne ñozwi ki ba UNESCO * i bulela kuli: “Muyaho wo, o siyezi ona cwalo u sa cinciwi, ki sisupo se si iponahalela hande ili se si maata sa nto ye tahisa sinyeho ye tuna ka ku fitisisa kwa lika ze kile za pangiwa ki batu.” Mwa silimo sa 1996 muyaho wo, ne u ekelizwe kwa mukoloko wa lika za kwaikale o bizwa UNESCO World Heritage List, mi u filwe libizo la Hiroshima Peace Memorial (Kupuzo ya Kozo Mwa Hiroshima).

Niteñi, bumai ki bwa kuli, likupuliso ze tomohisa pilu ze cwalo, ha li si ka felisa lindwa ili zeo hañata li tahiswanga ki mukwañuli, moya wa ku lata naha ya habo mutu, sitoyo sa batu ba mubala u sili, bulapeli bu sili, kamba batu ba mushobo u sili. Kacwalo, kana lindwa li ka zwelapili ku ba teñi?

Bibele i bonisa kuli ha li na ku zwelapili ku ba teñi! Liñolo la Samu 46:9 li bulela kuli: “[Mulimu u] yemisize lindwa mane ni kwa mafelelezo a lifasi; U lobile buta, u pumile lilumo fahali, U cisize makoloi ka mulilo.” Ka nako ye swana, Mulimu u ka yolisa mibuso ya batu ka Mubuso wa hae o ka busa lifasi—ona Mubuso wa Mulimu, o mwa maata a Jesu Kreste, ili ya ketilwe ku ba “Mulena wa malena.”—Sinulo 11:15; 19:16.

Hamulaho wa fo, likupuliso ze bonisa kuli lindwa ha li na tuso, ha li sa na ku tokwahala. Liñolo la Isaya 65:17 li bulela kuli: “Za kale”—liziyezi ni masitapilu ze li teñi cwale—“ha li sa na ku hupulwa, nihaiba ku kutela mwa minahano.”

^ par. 4 UNESCO i yemela, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.