MUZUHE! November 2014 | Lika ze Kona ku lu Tahiseza Tabo Mwa Bupilo

Bibele i na ni kelezo ye sebeza ye kona ku mi tusa ku pila bupilo bwa tabo. Mu nyakisise mitala ye mine ya butali bo bu itingwa bwa mwa Bibele.

Ze Ezahala Mwa Lifasi

Litaba ze li teñi li kopanyeleza: mulelo o si ka zwisezwapili wa ku sileleza mushitu o tibani mwa naha ya Ecuador, butata bwa ku fumana HIV mwa mali, ni lindwa za ku lwanela ku uta limunanu mwa Australia.

TOHO YA TABA

Lika ze Kona ku lu Tahiseza Tabo Mwa Bupilo

Kana luli butali bo bu mwa Bibele bwa kona ku mi tusa ku ba ni tabo mwa bupilo? Taba ye, i nyakisisa likuka zee ne za Bibele ze tusa luli.

Miyaho ye ne Fitisanga Mezi—Misebezi ye Makaza ya Bumanjinela Mwa Muleneñi wa Roma

Ki kabakalañi batu ba mwa muleneñi wa Roma wa kwaikale ha ne ba yahanga miyaho ye ne fitisa mezi? Kiñi ze tahisa kuli miyaho yeo ye ne fitisanga mezi i be ye ñwi ya lika ze tuna za misebezi ya bumanjinela ye kile ya petiwa?

LITABA ZETUSA MABASI

Mwanaa Mina ha Bulela Buhata

Ki lika mañi ze mu swanela ku eza mwanaa mina ha bulela buhata? Taba ye, i nyakisisa kelezo ye tomile fa Bibele ye kona ku mi tusa ku luta mwanaa mina butokwa bwa ku bulelanga niti.

LIFE STORY

Ne ni Fumani Sepo ka Nako ye ne ni I Tokwa Hahulu

Bo Miklós Aleksza ha ne ba na ni lilimo ze 20, mubili wa bona ne u tilo oma luñañali kabakala kozi ye maswe. Bibele ne i ba tusize cwañi ku fumana sepo ya luli ya lika ze nde ze ka ezahala kwapili?

KA KUYA KA BIBELE

Bukeni

Mu nyakisise kelezo ye utwahala ya Bibele, ye tusize batu ba bañata-ñata ku pila bupilo bo bu kenile ni ku ba ni mibili ye iketile.

“Sisupo se si Iponahalela Hande Ili se si Maata”

Ki kabakalañi muyaho o muñwi wa mwa muleneñi wa Hiroshima, mwa Japan ha u siyezi inze u sinyehile hanyinyani ku zwa feela ka silimo sa 1945? Mu bale ka za muyaho o ipitezi wo, ni mo u swalisanela ni ze i sepisa Bibele ka za kwapili.