Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

MUZUHE! October 2014 | Ku Kondisa Kwa Niti ki Nto Mañi?

Kana ki ku latelelela feela lika ze mu lakaza ku peta? Ku fumana lika kaufela ze mu lakaza? Kamba ki nto ye ñwi ye tuna ku fita zeo?

COVER SUBJECT

Ku Kondisa Kwa Niti ki Nto Mañi?

Ku na ni mufuta o muñwi wa ku kondisa o fitiwa ki ku palelwa ku kondisa.

COVER SUBJECT

Ku Kondisa Mwa Bupilo ku Talusañi ku Mina?

Mu zibe mubonelo wa mina ka ku nyakisisa miinelo ye mine.

COVER SUBJECT

Mwa ku Kondiseza Luli

Mihato ye sebeza ye ketalizoho ya kona ku mi tusa ku kondisa luli.

Ze Ezahala Mwa Lifasi

Litaba ze li teñi li kopanyeleza: likozi ze tiswa ki ku lifa malobolo a manyinyani, sifumu se si fiwa kwa masholi ba ba tasezanga lisepe za fa mawate, ni buikoneli bwa linyunywani bwa ku zwelapili ku itiisa mwa misipili ye mitelele

HELP FOR THE FAMILY

Mwa ku Tulela Muliko

Ku kona ku tula muliko ki sisupo sa ku ba muuna kamba musali sakata. Liakalezo ze silezi za kona ku mi tusa ku tiisa katulo ya mina ni ku ambuka butuku bo mu kona ku utwa ha mu palelwa ku tula muliko.

LANDS AND PEOPLES

Ku Potela Naha ya Belize

Naha ye nyinyani ye, i na ni sibaka mo ku babalelwa lifolofolo za mufuta wa mañau ka mulelo wa ku li bukeleza kuli li si ke za yunda mi kwa libaka ze cwalo ze mwa lifasi ki sona sa pili ku ba teñi, hape i na ni mulunda wa bubeli kwa butuna kwa milunda ya mwa lifasi kaufela ye fumaneha mwa liwate.

Balimi ba ba Fufa ba Mwa Mishitu ye Tibani

Likampafwa ze ca miselo, ze zibahala hape ka sikuwa kuli flying foxes, ki za butokwa hahulu mwa libaka za lifasi.

THE BIBLE'S VIEWPOINT

Maswaniso

Kana Bakreste ba kwa makalelo ne ba itusisanga maswaniso mwa bulapeli bwa bona?

WAS IT DESIGNED?

Lihutu la Pizi

Ki kabakalañi bomanjinela ha ba palezwi ku likanyisa mubupehelo wa lona?