Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

MUZUHE! September 2014 | Ze mu Kona ku Eza ka za Mukatalo O Mutuna

Mukatalo o mutuna wa kwa musebezi wa kona ku tahisa kuli mu kule ni ku mi tahiseza ku lembwala. Mu kona ku ezañi ka za teñi?

Ze Ezahala Mwa Lifasi

Litaba ze li teñi li kopanyeleza: Mulao o tokwa kuli bana ba babalele bashemi ba bona ba ba supezi, mifilifili ye ama ku lwanisa basali ye zwanga kwa batu ba ba sa libelelwi kuli ba kona ku eza cwalo, ni batu ba ba na ni butali bwa ku panga lika za sipamesho.

TOHO YA TABA

Ze mu Kona ku Eza ka za Mukatalo O Mutuna

Liakalezo zee ne ze kona ku mi tusa ku ambuka ku bulaiwa ki musebezi.

KA KUYA KA BIBELE

Tapelo

Kana lwa swanela ku lapela kwa mangeloi kamba kwa bahalalehi?

LITABA ZETUSA MABASI

Mwa ku Tuhelela ku ba ni Ndimbelela

Kuli mu swalele bakumina kabakala kezo ye ba ezize ye mi utwisize butuku, kana mu tokwa ku nyinyafaza foso ye ezizwe kamba mane ku eza inge kuli ha i si ka ezahala ni hanyinyani?

Butuku Bwa Swikili—Mu Kona ku Ezañi Kuli bu si ke Bwa mi Kenela ka Bunolo?

Batu ba bañata ba ba eza 90 pesenti ya ba ba na ni butata bwa ku ba ni swikili ye ekezehile hanyinyani mwa mali, ha ba zibi kuli ba na ni butata bo.

PORTRAITS FROM THE PAST

Naha ya Spain I Lundula Batu ba ba Bizwa Ma-Moriscos

Muhato wo, wa ku lundula batu mwa naha o ne u ngilwe mwa lilimo za ma 1600 C.E., ne u tahisize kuli naha kaufela i be feela ya bulapeli bwa Katolika.

PUPO YEMAKAZA

Liselusi za Nziye ze I Tusanga ku Lemuha Nto ye Shenya

Ki lika mañi ze tusanga linziye ze zamayanga ka sikutu ku ambuka ku natana?